Reklama

S P I D – mobilny system płukania i dezynfekcji ozonem

Firma WOFIL wprowadza na rynek długo oczekiwany Mobilny System Płukania i Dezynfekcji Ozonem.

Szeroki wachlarz zastosowań:

  • dezynfekcja wody,
  • obniżenie poziomu chloru związanego,
  • praca w głównym ciągu technologicznym,
  • mycie i dezynfekcja atrakcji wodnych,
  • odkażenie i dezynfekcja urządzeń infrastruktury technicznej, m.in. filtrów żwirowo-piaskowych, pomp, jacuzzi, powierzchni okołobasenowych, natrysków, pomieszczeń sportowych, szatni, z których usuwane są: bakterie E. Coli, wirusy polio, cysty Giardia, pierwotniaki Cryptosporidium, bakterie Legionella pneumophila, bakterie Listeria, grzyby, pleśnie i inne.

tel.: 18 414 00 60  www.wofil.pl