Systemy optymalizujące pracę urządzeń firmy Elbas

Znaczne oszczędności

Wychodząc naprzeciw dążeniom do minimalnego zużycia energii w obiektach basenowych, firma Elbas oferuje dla nich systemy sterowania optymalizujące pracę urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz technologicznych.

Systemy te instalowane są w obiektach nowo budowanych oraz modernizowanych. Dzięki ich zastosowaniu uzyskuje się znaczące ograniczenie zużycia ciepła i energii elektrycznej przez instalacje wentylacyjne i technologiczne. Specjalistyczne rozwiązania umożliwiają optymalne zarządzanie ciepłem z wielu źródeł (węzeł cieplny, kotłownia, pompa ciepła, solary, systemy odzysku ciepła z wód popłucznych i ścieków z natrysków, ciepło odpadowe z klimatyzacji) i nadanie tym źródłom odpowiednich priorytetów, zależnie od potrzeb. Oferowane systemy mogą również zarządzać innymi procesami technologicznymi, łącznie z pomiarem parametrów fizykochemicznych wody i dozowaniem reagentów chemicznych.

 


www.elbas.com.pl