UNIWERS SERWIS Sp. z o.o. zaprasza na seminaria szkoleniowe – luty 2017

UNIWERS SERWIS Sp. z o.o. przy współpracy Fundacji Ratownictwa BEZPIECZNI NAD WODĄ zaprasza Państwa w dniach 21 – 24 lutego 2017 do Krakowa na trzy niezależne seminaria warsztatowe, zawierające przekrojowe omówienie najistotniejszych zagadnień związanych z wybranymi procesami zarządzania bezpieczeństwem użytkowników pływalni i prawidłową organizacją pracy służby ratownictwa wodnego:

21.02.2017 (wtorek) – Zmiany w przepisach dotyczących grup zorganizowanych. Regulacje prawne oraz rozwiązania organizacyjne, dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa grupom zorganizowanym na terenie pływalni oraz organizacji i prowadzenia zajęć z grupami zorganizowanymi, w świetle zmian przepisów prawnych 2012-2016 i doświadczeń z eksploatacji obiektów (grupy szkolne, grupy rekreacyjne, grupy wycieczkowe, nauka pływania, rehabilitacja, aquaaerobik, kursy specjalistyczne itp.) – http://polrescue.aq.pl/osrodekszkolenia/szkolspec/grupyzorg/grupyzorg.htm

22.02.2017 (środa) – Zmiany w przepisach dotyczących zagadnień medycznych i sanitarnych.Regulacje prawne oraz rozwiązania organizacyjne, dotyczące zagadnień udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy i pierwszej pomocy przedlekarskiej użytkownikom i pracownikom pływalni oraz zagadnienia higieniczno-sanitarne w pracy ratownika wodnego – http://polrescue.aq.pl/osrodekszkolenia/szkolspec/odpowiedzialnosc%202015/medyczneisanitarne2017.htm

23-24.02.2017 (czwartek i piątek) – Zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania ratowników wodnych 2017. Regulacje prawne oraz wybrane rozwiązania organizacyjne, dotyczące rekrutacji, zatrudniania, nadzorowania, dokumentowania i zarządzania pracą ratowników wodnych na pływalni w świetle zmian przepisów prawnych 2012-2016, aktualnych wyroków sądów powszechnych, wybranych wyników kontroli PIP i NIK, doświadczeń z pracy biegłego sądowego i bieżącej eksploatacji obiektów – http://polrescue.aq.pl/osrodekszkolenia/szkolspec/praca%20sluzb%20rat%202015/ratownicywodni2017.htm

Ramowa tematyka seminariów oraz podstawowe informacje organizacyjne znajdują się w załącznikach oraz w linkach przy tytułach seminariów.

ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIANIA RATOWNIKÓW WODNYCH 2017

ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH GRUP ZORGANIZOWANYCH

ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH ZAGADNIEŃ MEDYCZNYCH I SANITARNYCH

Seminaria nastawione będą na pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów, związanych z poruszaną problematyką, zgłaszanych przez uczestników.

Zapraszam

Jarosław Jerzy Rypniewski

tel. 501536929

e-mail uniwers-serwis@wp.pl