Urządzenia pomiarowe

FlowX3 i ChemX3

Włoska firma FIP jako pierwsza w połowie lat pięćdziesiątych wprowadziła na rynek europejski zawory z PVC. Obecnie (oprócz kompletnych systemów rurowych z różnych tworzyw sztucznych) produkuje także urządzenia pomiarowe. Są to dwie linie produktów: FlowX3 i ChemX3.

Pierwsza z nich obejmuje przepływomierze, które montuje się w rurociągach przy pomocy kształtek montażowych dostosowanych do różnych rodzajów rur, także ze stali kwasoodpornej. Sensory mogą być wykonane z tworzywa, ze stali kwasoodpornej lub z mosiądzu. Transmiter z elektronicznym wyświetlaczem może być usytuowany bezpośrednio na rurze, ścianie lub specjalnym panelu. Istnieje wiele możliwych kombinacji montażowych, dzięki czemu cały system jest bardzo elastyczny. Druga linia obejmuje urządzenia do pomiarów własności fizykochemicznych wody, takich jak: przewodność, pH i grupy redoks. W tej grupie duża ilość typów elektrod pomiarowych w połączeniu z transmiterami pozwala spełniać większość oczekiwań użytkowników. Dystrybutorem firmy FIP jest Marley Polska.Kontakt:
Marek Strzempowicz
tel.: 601 484 526

 


ŹRÓDŁO: fipnet.pl