Zmiany w prawie

Seminarium już w maju

Ostatnie lata zaowocowały zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, mających wpływ na bezpieczeństwo funkcjonowania pływalni. Wiele aktów prawnych uległo derogacji lub nowelizacji. Na ich miejsce wprowadzono nowe, regulujące w odmienny sposób obowiązki zarządzających pływalnią w zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom tych obiektów oraz organizacji pracy służby ratowniczej. Oprócz zmian w tym zakresie zmieniły się przepisy w zakresie organizacji i zapewnienia bezpieczeństwa zajęć prowadzonych na pływalni w grupach zorganizowanych. Nałożyła się na to reforma stopni ratowniczych w największej organizacji kształcącej w Polsce kadry ratownictwa wodnego. Od 1 stycznia 2012 roku nastąpiła zmiana organizacji bezpieczeństwa na pływalni pod rządami nowej Ustawy o bezpieczeństwie osób na obszarach wodnych i aktów wykonawczych do niej wydanych. Proces zmian prawnych nie jest jeszcze zakończony.

Aby ułatwić Państwu dostosowanie funkcjonowania obiektów do nowych unormowań prawnych i wyjaśnić związane z tym wątpliwości Uniwers Serwis Sp. z o.o. przy współpracy Fundacji Ratownictwa BEZPIECZNI NAD WODĄ organizuje w dniach 9–11 maja 2012 w Sopocie seminarium „Regulacje prawne oraz rozwiązania organizacyjne, dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa grupom zorganizowanym na terenie pływalni w świetle zmian przepisów prawnych 2010–2012 i doświadczeń z eksploatacji obiektów (grupy szkolne, grupy rekreacyjne, grupy wycieczkowe, nauka pływania, rehabilitacja, aquaaerobik, kursy specjalistyczne)”.

Szczegółowe informacje – KLIKNIJ TUTAJ