Akustyka na pływalniach

Częstym problemem hal basenowych jest ich zbyt duża pogłosowość. Odbicia fal dźwiękowych od twardych gładkich powierzchni pogarszają zrozumiałość mowy (zarówno naturalnej, jak i wzmocnionej elektroakustycznie) oraz zwiększają hałas. Niska zrozumiałość mowy daje się we znaki w czasie zawodów, a hałas w czasie zajęć rekreacyjnych. Pogłos na pływalniach można ograniczyć, wprowadzając materiały dźwiękochłonne na sufity i ściany, brakuje jednak jasnych wytycznych określających pożądany efekt. Tę lukę wypełni przygotowywana do publikacji w tym roku norma PN-B-02151-4. „Warunki pogłosowe i zrozumiałość mowy w pomieszczeniach”. Niewiele istniejących obiektów spełnia wymagania tej normy – jednym z wyjątków jest hala basenowa Term Maltańskich w Poznaniu, przy której projektowaniu powstał także projekt akustyczny.

Biuro Ecophon tel.: 22 567 14 83

info.ecophon@saint-gobain.com

www.ecophon.pl

Akustyka na plywalniach1_002