Reklama

Antypoślizgowość – bezpieczeństwo najważniejsze

Powtarzające się zapytania przyszłych oraz obecnych inwestorów dotyczących klas antypoślizgowości zapewniającym bezpieczeństwo klientom obiektów, postanowiliśmy ponownie przedstawić Państwu rodzaje klas antypoślizgowości oraz na co należy uważać w przypadku wyboru ceramiki basenowej.

 

Warto pamiętać, że oprócz podstawowych cech związanych z samym rodzajem ceramiki  (porcelana, porcelit, kamionka itd.) oraz rodzaju produkcji (prasowanie na sucho, ciągnienie), to właśnie antypoślizgowość jest tym aspektem, który przyszłym zarządcom obiektów może przysporzyć najwięcej problemów. Niestety w wielu przypadkach certyfikaty i atesty są wymagane dopiero po ułożeniu płytek lub nawet dopiero po wypadkach, zwykle z udziałem dzieci. Jak pokazuje doświadczenie, niewystarczająca antypoślizgowość potrafi zepsuć reputację basenu już po miesiącu od otwarcia.

Oznakowanie

Antypoślizgowość określa się literami A, B i C dla stopy bosej (DIN 51 097) oraz od R9 do R13 dla stopy obutej (DIN 51 130). Poniższy schemat pokazuje zależność pomiędzy współczynnikiem tarcia a klasami antypoślizgu. Warto też wspomnieć, że współczynnik tarcia jest tangensem maksymalnego kąta nachylenia powierzchni, przy którym powierzchnia jest antypoślizgowa. W zależności od sposobu pomiaru podaje się albo maksymalne nachylenie powierzchni albo współczynnik tarcia.

Normy DIN określają minimalne poziomy antypoślizgu, np. na plażę basenu to klasa B. W wielu przypadkach taka klasa okazuje się być niewystarczająca. Sucha posadzka o klasie B jest bezpieczna dla dorosłego użytkownika, jednak dla biegającego dziecka przy zachlapanej powierzchni już nie do końca. Obecnie można zaobserwować wzrost świadomości wśród inwestorów, którzy są zainteresowani płytkami na plażę i obejścia w klasie minimum C. Jest to zdecydowanie pozytywny trend. Jednak co w przypadku jeśli płytka na sucho ma klasę B a na mokro już klasę A? Doświadczenia wielu obiektów pokazują, że płytka o klasie B, w momencie kiedy jest mokra może być bardzo niebezpieczna.

Niebezpieczne miejsca

W obiektach basenowych znajduje się wiele newralgicznych punktów – korona basenu, murki wokół rekreacji, dno brodzika dla dzieci, nogomyjki, posadzka pod prysznicami, czy schody na zjeżdżalnię. Tutaj bezwzględnie powinna być klasa C i to w górnej granicy. Klasa C mierzona na mokro, ponieważ powierzchnie te znajdują się albo pod wodą albo są narażone na zachlapania. Coraz częściej dochodzi również do sytuacji, w których płytka ma wykonane badania jedynie na stopę obutą, a klasa antypoślizgu R jest „konwertowana” na klasę dla stopy bosej. Jest to również ryzykowny proceder, ponieważ badania dla bosej i obutej stopy są wykonywane w zależności od techniki pomiaru, za pomocą różnych głowic czy też powierzchni ścierających, które różnią się od siebie twardością i gładkością.

O czym warto pamiętać?

  1. Klasa antypoślizgu na sucho nie równa się klasie antypoślizgu na mokro.
  2. Niedopuszczalne jest określanie antypoślizgu dla bosej stopy na podstawie wyników badań dla stopy obutej. Tutaj konieczne są dwa różne badania.
  3. Klasa antypoślizgu na sucho nie jest równa klasie antypoślizgu na mokro! Warto poprosić dostawcę o badania wykonane w szczególności na mokro.
  4. Dana klasa określa przedział antypoślizgu. Oprócz samej klasy warto dowiedzieć się, czy dana płytka należy do dolnego, czy górnego przedziału.
  5. Płytka antypoślizgowa o wysokiej klasie na sucho może być śliska i niebezpieczna dla użytkowników, gdy powierzchnia jest mokra.
  6. Płytka o dobrych właściwościach antypoślizgowych dla stopy obutej może być niebezpieczna dla stopy bosej przy powierzchni mokrej.
  7. Deklarowana klasa antypoślizgowa przez producenta nie stanowi certyfikatu czy atestu. W przypadku braku odpowiednich dokumentów można poprosić dostawcę o przedstawienie wyniku raportu z badań antypoślizgowości, na podstawie których jest deklarowany dany poziom.

 

Przykłady

Opole, Pływalnia Akwarium

Latem tego roku został przeprowadzony remont pływalni Akwarium w Opolu. Na koronę basenu pływackiego zostały zastosowane płytki z linii Petit Carre o klasie antypoślizgu na sucho C i R12 oraz ma mokro C i R13. Plaża basenu sportowego oraz rehabilitacyjnego a także zaplecze sanitarne zostało wykończone płytką Relief o wymiarach 25×25 cm, imitującą kamień. Klasa antypoślizgu linii Relief to C i R13 na sucho oraz C i R12 na mokro. Obydwie płytki idealnie sprawdzają się w tak wymagającym środowisku.

 

Warszawa, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Remont został wykonany w dwóch etapach. Etap pierwszy obejmował renowację niecki, plaży i ścian hali basenu i odbył się na przełomie roku 2012/2013. Etap drugi odbył się latem i obejmował remont nogomyjek oraz zaplecza sanitarnego.

Na plażę oraz do nogomyjek zastosowano tutaj płytkę Duna antypoślizgową w klasie C i R12 na mokro oraz C i R13 na sucho, a na zaplecze sanitarne płytkę Relief w klasie C i R13 na sucho oraz C i R12 na mokro .

Remont niecki obejmował wymianę szerokich kształtek typu Wiesbaden górny  wraz z kratkami, ściany, dno i stopień spoczynkowy wraz z narożami  wyoblającymi. Wymiana niebieskiej plaży na jasnobeżową,  zielonych płytek w różnych odcieniach na niebiesko-białą symetryczną  i prostą kompozycję na ścianach sprawiła, że przestrzeń hali basenu stała się jaśniejsza i bardziej przestronna.

Remont zaplecza sanitarnego obejmował prócz wykonania nowej posadzki oraz wymianę płytek na ścianach, wykonanie odwodnienia liniowego pod prysznicami, które eliminuje konieczność wykonania aż 4 spadków do każdego spustu, tak jest to w przypadku odwodnieni punktowych.

SeraPool Polska
tel.: 509 123 814
e-mail: polska@serapool.pl
www.serapool.pl

 

Tekst i Foto | Firma SeraPool Polska