Baseny z ruchomym dnem

Nieograniczone możliwości

Zamontowanie ruchomego dna lub pomostu przegradzającego w niecce basenowej znacznie zwiększa możliwości eksploatacji basenu. Dzięki ruchomemu dnu, głębokość i wielkość basenu nie muszą ograniczać już jego oferty rekreacyjnej i są w stanie generować dodatkowe dochody.

1. Niecka basenowa z zainstalowanym ruchomym dnem z osłoną. Ruchome dno zainstalowane wzdłuż lub wszerz niecki basenowej.Zastosowanie:

basen pływacki, szkolny, rekreacyjny.

Zalety:
ruchome dno pozwala na optymalne korzystanie z całego basenu. Umożliwia równoległe prowadzenie zajęć wymagających różnej głębokości wody np. profesjonalny trening pływacki w części głębszej i zajęcia dla starszych grup wiekowych w części płytszej. Zróżnicowanie głębokości pozwala na jednoczesne prowadzenie zajęć nauki pływania ze względu na stopień zaawansowania pływających. Osłona stanowi zabezpieczenie przed wpłynięciem pod ruchome dno oraz granicę poziomu dna. Po ustawieniu dna w najniższej pozycji mamy nieckę o jednej głębokości.

 

2. Basen z zainstalowanym ruchomym dnem na połowie basenu oraz pomostem pionowym. Możliwość instalacji wzdłuż lub wszerz niecki basenowej.Zastosowanie: basen pływacki, szkolny, rekreacyjny, do skoków.

Zalety: instalując ruchome dno i pomost uzyskujemy trzy obszary wodne w obrębie jednej niecki: jeden basen o jednej głębokości, podzielony pomostem stanowi dwa niezależne baseny. Możliwość dodatkowego wypłycenia ruchomym dnem pozwala uzyskać basen o dwóch różnych głębokościach. Ta kombinacja pozwala na zorganizowanie szeregu zajęć np. meczu piłki wodnej w części większej (33 m) i zajęć nauki pływania w części mniejszej (17 m), treningów pływackich w części głębszej i zajęć aquaaerobiku w części płytszej czy nauki pływania na różnych głębokościach ze względu na stopień zaawansowania pływających. Pomost dzieli nieckę zarówno nad, jak i pod powierzchnią wody, stanowi więc nie tylko wizualną przegrodę, jak w przypadku zastosowania lin odgradzających.

 

3. Basen z zainstalowanym podwójnym ruchomym dnem tzw. „Duo floor”.Zastosowanie: basen szkolny, do hydroterapii, rekreacyjny.

Zalety: taka kombinacja umożliwia ustawianie różnej głębokości dna w każdej części basenu. Jednocześnie możemy przeprowadzić zajęcia nauki pływania dla najmłodszych na głębokości np. 45 cm i zajęć spinningu wodnego na głębokości od 1 m do 1,40 m. Kombinacja „duo floor” wykorzystywana jest w basenach terapeutycznych gdzie zajęcia wymagają różnej głębokości wody. Przy tej kombinacji różnica wysokości pomiędzy dnami może wynieść maks. 60 cm.

 

4. Basen z dwoma ruchomymi dnami i pomostem przegradzającym.Zastosowanie: basen pływacki, szkolny, rekreacyjny.

Zalety: podana kombinacja daje wszystkie opisane powyżej możliwości oraz pozwala dodatkowo na całkowicie niezależne ustawienie głębokości każdej części basenu. Dzięki temu w każdej części możliwe jest przeprowadzenie równolegle dowolnej formy zajęć wymagających różnej głębokości wody np. zajęcia dla dzieci i trening pływacki, nauka pływania na różnych głębokościach wody, zajęcia aquaaerobiku i aquaspinningu. Podana kombinacja nie ma ograniczeń różnicy pomiędzy głębokością ruchomych den jak w przypadku kombinacji „duo floor”.

 

5. Basen o długości 50 m z zainstalowanymi dwoma ruchomymi dnami i 2 pomostami.Zastosowanie: baseny olimpijskie, pływackie.

Zalety: przedstawiona kombinacja pozwala na podział niecki na kilka niezależnych basenów i zorganizowanie niezliczonej ilości zajęć przeprowadzanych jednocześnie np. w basenie 25-metrowym profesjonalny trening pływacki a w basenach płytszych zajęcia aquajogging i nauka pływania dla dzieci lub mecz piłki wodnej w jednej części i indywidualne lekcje pływania na różnych głębokościach. Możliwy jest podział na dwa niezależne obszary wodne lub po ustawieniu ruchomych den oraz pomostów w najniższym poziomie otrzymanie jednej 50-metrowej niecki. Na tak wyposażonym basenie możliwe jest zorganizowanie imprez o charakterze międzynarodowym np. Mistrzostw Europy w Pływaniu na krótkim i długim basenie.

 

Przedstawione powyżej przykłady mają za zadanie zobrazować jak szeroki wachlarz możliwości wykorzystania basenu otwiera się po instalacji ruchomego dna (ruchomych den) i jednego lub dwóch pomostów przegradzających. Każda z przedstawionych opcji dostosowana jest do indywidualnych potrzeb klienta i wymogów danego projektu. W ten sposób ustalana jest powierzchnia ruchomego dna i umiejscowienie pomostu przegradzającego.

 


TEKST: MAGDALENA ZAWADZKA/FIRMA VARIOPOOL
FOTO: FIRMA VARIOPOOL