Bez poślizgu

Jak zmniejszyć wypadkowość w obiektach sportowych

 

Według GUS najliczniejszą grupą wypadków są poślizgnięcia, potknięcia i upadki. Stanowią one 77% wszystkich wypadków. Z kolei w szkołach, na basenach i w obiektach sportowych dochodzi do największej liczby wypadków wśród dzieci i młodzieży. Na pierwszym miejscu znajdują się urazy kończyn: skręcenia stawów i złamania.

Jedną z najważniejszych konsekwencji wypadków przy pracy w skali całej gospodarki narodowej jest absencja pracowników. Tylko w 2010 roku w wyniku zaistniałych wypadków liczba dni niezdolności do pracy wyniosła 3 908 268. W przeliczeniu na jednego poszkodowanego to aż 41,7 dnia, co dla gospodarki stanowi wymierny koszt 685,9 mln zł.

Rozwiązaniem tego problemu jest polska innowacyjna, skuteczna i opatentowana technologia antypoślizgowa ZAP. Stosowana profesjonalnie, w szybki, łatwy i przyjazny sposób zabezpiecza powierzchnie, dając trwały antypoślizgowy efekt potwierdzony certyfikatem. Objęta jest także wieloletnią gwarancją.

Metoda ZAP w praktyce

Największa grupa podłóg występująca na świecie to podłogi kamienne, ceramiczne i różne pochodne betonu. Na początku należy sprawdzić, jaki materiał znajduje się na podłodze, odtłuścić przy użyciu profesjonalnych preparatów i usunąć wszelkie substancje, które mogą się na niej znajdować, szczególnie smary i tłuszcze. Po odtłuszczeniu i doczyszczeniu podłogi trzeba wykonać dokładny pomiar stanu wyjściowego. Przygotowuje się wydruki graficzne śliskości, a następnie szczegółowo je analizuje, aby precyzyjnie dobrać parametry procesu w celu uzyskania oczekiwanego efektu końcowego.

Potocznie uważa się, że śliskość podłogi poniżej 0,5 μ (skala do 1,0 μ) jest niebezpieczna, natomiast wyższe wartości wpływają korzystnie na komfort przemieszczania się. Optymalne są wartości w granicach 0,7–0,75 μ, natomiast z wieloletniego doświadczenia firmy Technika Antypoślizgowa wynika, że na basenach lub w zakładach przemysłowych wartości te powinny być znacznie wyższe.

Technologia antypoślizgowa ZAP jest bardzo precyzyjna, skuteczna i skalowalna. Aby mieć pełny wpływ na poślizgowość końcową podłogi, musi być stosowana wyłącznie profesjonalnieprzez wyspecjalizowane i doświadczone ekipy.

Metoda działa na mokrej podłodze niezależnie, czy stopa jest w bucie, czy bosa.

Metoda ZAP działa wbrew logice:

 • im więcej wody na podłodze, tym mocniejszy efekt antypoślizgowy;
 • im większy ciężar ciała, tym również mocniejszy efekt antypoślizgowy.

Technologia jest dwuetapowa: pierwszy etap – zwany aktywatorem – aktywuje podłoże, drugi zaś – zwany krystalizatorem – utrwala efekt antypoślizgowy. Jako pierwszy stosujemy aktywator, a następnie krystalizator. Obydwa nakładamy zaraz po sobie, dokładnie w takich samych parametrach technicznych, następnie spłukujemy całość wodą i odsysamy urządzeniem do sucha.

Zachodzą reakcje chemiczne zmieniające strukturę cząsteczkową powierzchni na stałe. Powstaje mikrokrystaliczna struktura, która daje trwały efekt antypoślizgowy. Taka podłoga od razu nadaje się do użytku, co potwierdza, że metoda ZAP jest szybka, łatwa i przyjazna w stosowaniu i użytkowaniu.

Na każdym podłożu

Metodę antypoślizgową ZAP można zastosować na każdym rodzaju płytki ceramicznej w każdych warunkach, a także na każdym rodzaju kamienia naturalnego i na pochodnych betonu (lastryko i inne). Daje to nieograniczone możliwości inwestorom i projektantom w stosowaniu bezpiecznych podłóg z każdego rodzaju płytek. Metoda jest pomocna zwłaszcza wtedy, gdy dokonaliśmy niewłaściwego wyboru płytek (za śliskie) – bez zrywania i niszczenia można zmienić ich poślizgowość na bezpieczną.

Charakterystyka metody ZAP:

 • zwiększa przyczepność na wilgotnych powierzchniach,
 • płytki po zastosowaniu metody nie podlegają wybieleniu,
 • ma działanie aseptyczne,
 • nie niszczy fug,
 • jest bezpieczna i ekologiczna,
 • czas wykonania usługi jest bardzo krótki,
 • wydłuża trwałość podłogi, tworząc dodatkową strukturę krystaliczną,
 • dokładniejsze skalowania antypoślizgowości,
 • nie powoduje przyrostu chropowatości,
 • nie powoduje jakichkolwiek widocznych zmian na powierzchni płytki,
 • można ją stosować na wielu różnych rodzajach podłoża (warunek: podłoże musi zawierać krzemionkę): płytki ceramiczne (w tym typu hiszpańskiego), kamienne, kamionkowe, wapienie, lastryko, kamień naturalny, beton, a także wanny i brodziki emaliowane, szkliwiona glazura, polerowany gres, marmur i granit.

Normy dla płytek antypoślizgowych

Obecnie obowiązują dwie normy dla płytek antypoślizgowych: DIN 51130 i DIN 51097. Zostały one skonstruowane w oparciu o kąt nachylenia płaszczyzny poślizgu. Metoda ZAP bazuje na wskazaniach współczynnika tarcia dynamicznego μ = T/Fn lub – inaczej– współczynnika tarcia suwnego lub ślizgowego. Współczynnik tarcia ślizgowego definiowany jest również jako tangens kąta tarcia: μ = tg . Kąt tarcia jest równy kątowi nachylenia równi pochyłej, na której ciało zaczyna się zsuwać.

Wieloletnie doświadczenie

Firma ma 22 lata doświadczeń biznesowych, 15 lat doświadczeń w profesjonalnej dystrybucji i serwisie systemów utrzymania czystości, a także wieloletnie doświadczenie w badaniu związków krystalicznych i krystalografii oraz w technologiach antypoślizgowych, w tym antypoślizgowym zabezpieczaniu powierzchni. Działania firmy zostały nagrodzone wieloma nagrodami biznesowymi, a także docenione przez Unię Europejską wieloma grantami.

Firma posiada certyfikaty ISO, PZH, HACCP oraz wiele referencji i pozytywnych opinii z wykonanych skutecznych zabezpieczeń z bardzo wielu obiektów sportowych (hale, baseny), obiektów publicznych, przemysłowych, hoteli, SPA i innych.

 

TEKST I FOTO | Firma Technika Antypoślizgowa