Brodziki

do płukania stóp

Brodziki do płukania stóp stanowią istotny element w ochronie jakości wody basenowej przed jej zanieczyszczaniem. Tym samym mają duże znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego użytkownikom obiektów basenowych.

Z formalnego punktu widzenia w kraju nie ma aktu prawnego, który zobowiązywałby do projektowania, wykonywania i eksploatacji w obiektach basenowych brodzików do płukania stóp przed wejściem do hali basenowej lub też stosowania innych rozwiązań technicznych gwarantujących osiągnięcie równorzędnych celów. Aktualnie żaden akt prawny nie określa wymagań dla jakości wody w basenach, wymagań techniczno-eksploatacyjnych dla obiektów basenowych, w tym szczególnie istotnych z punktu widzenia ochrony zdrowia ludności wymagań w zakresie utrzymania właściwych warunków higieniczno-sanitarnych. Brak przepisów prawnych w tym zakresie skutkuje realizacją rozwiązań projektowych niekoniecznie spełniających stawiane im cele…WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 13

 


TEKST: MAŁGORZATA PRĘDOTA
ILUSTRACJA: MICHAŁ KOLARZ