Budowa basenów olimpijskich w Polsce

Baseny olimpijskie

Coraz częściej napotykamy informacje na temat planów budowy w Polsce krytych basenów tzw. olimpijskich. Wkrótce mają powstać co najmniej trzy takie obiekty,  Opolu, Łodzi i Lublinie. Rzeszów również planuje budowę quaparku z 50-metrowym basenem z wieżą do skoków

Przepisy FINA jednoznacznie określają arametry, jakie powinna pełniać pływalnia, na której mogą yć rozgrywane zawody mistrzostw świata igrzysk olimpijskich. Niecka musi mieć długość 50 m (z tolerancją + 3 cm), szerokość 25 m, 8 torów o szerokości 2,5 m każdy z dodatkowymi dwoma wolnymi torami na zewnątrz pierwszego i ósmego. Zalecana głębokość basenu wynosi 3 m, nie może być jednak mniejsza niż 2 m. Dla zawodów niższej rangi są określone minimalne wymogi, jakie musi spełniać niecka basenowa. Dotyczy to głównie szerokości wolnych pasów pomiędzy ścianą basenu a torami zewnętrznymi, które nie mogą być mniejsze niż 0,2 m, oraz minimalnej głębokości 1,35 m.
Według danych GUS, w Polsce znajduje się 98 basenów sportowych o wymiarach 50 × 25 m, które spełniają wymogi zawarte w przepisach FINA 2009–2013. Tylko 12 z nich to baseny kryte. Pozostałe 86 stanowią baseny w kąpieliskach otwartych. Zdecydowana większość, 51% basenów jest usytuowana w południowej części Polski, w województwach dolnośląskim (25), śląskim (14) i małopolskim (11).Najstarszą krytą pływalnią z niecką basenową o długości 50 m, głębokości od 2,3 do 3,8 m przystosowaną do rozgrywania zawodów i przeprowadzania transmisji sportowych jest mająca do dnia dzisiejszego homologację Polskiego Związku Pływackiego wybudowana w 1972 roku kryta pływalnia MOSiR w Oświęcimiu. Oprócz dużego basenu sportowego w obiekcie znajduje się mały basen o wymiarach 25 × 20 m, a także basen rekreacyjny i do nauki pływania o wymiarach 12,5 × 6 m. Na tym obiekcie trenują zawodnicy Uczniowskiego Klubu Pływackiego Unia Oświęcim, kontynuując tradycję sekcji pływackiej KS Unia Oświęcim.


WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 14

 


TEKST: WIESŁW SMOLEC, JAN GACEK

FOTO:  JAN GACEK, KRONIKA BBOSiR