Reklama

Dezynfekcja i utlenianie przy pomocy ozonu

Firma ProMinent wprowa – dza na rynek nowe ciśnieniowe systemy OZONFILT® OZVb, które wytwarzają od 10 do 70 g ozonu/h. Ozon powstaje z tlenu zawartego w sprężonym powietrzu i jest wprowadza ny do obiegu na podstawie zapotrzebowania.

Korzyści:

  • bezpieczne działanie, dzięki ciągłemu monitorowaniu wszystkich parametrów,
  • prosta, bezpieczna i niezawodna obsługa z wizualizacją procesu, dzięki dużemu, kolorowemu panelowi dotykowemu 4,3″,
  • kompaktowy system ze zintegrowanym uzdatnianiem powietrza,
  • kompletny system z dopasowanym urządzeniem mieszającym, zaworem zwrotnym, wyłącznikiem próżniowym i mieszaczem statycznym,
  • bezpośredni wtrysk dla ciśnienia wstecznego do 4 barów,
  • niskie koszty eksploatacji dzięki bezobsługowej koncepcji generatora i praktycznie nieskończonej żywotności.

tel.: 71 398 06 00

info@prominent.pl,

www.prominent.pl