Dezynfekcja wody basenowej. Elektroliza rurowa

Stosowanie tradycyjnych metod dezynfekcji wody, polegających na dozowaniu płynnych związków chloru ze zbiorników handlowych, choć wciąż bardzo popularne, jest dosyć kłopotliwe i niejednokrotnie ryzykowne, głównie ze względu na zastosowany produkt. Jakość i cena oferowanych produktów jest różna, co wpływa na preferencje zarządców pływalni finansowanych z pieniędzy publicznych.

Baseny publiczne borykają się w większości z problemami finansowymi i w związku z tym wybór zazwyczaj pada na produkty o niższej cenie i jakości, co może nieść za sobą wiele negatywnych skutków zarówno dla infrastruktury basenu, jak i użytkowników.

Metoda rurowa czy membranowa

Na rynku basenów publicznych, od jakiegoś czasu, można zauważyć rozwój metod dezynfekcji wody basenowej, opartej na zastosowaniu związków chloru, wytwarzanych bezpośrednio w pobliżu basenu. Mówimy tu o wytwarzaniu związków chloru w procesie elektrolizy soli (NaCl – wodorotlenek soli) w metodzie rurowej i membranowej. Oba sposoby różnią się sposobem wytworzenia, samym produktem i techniką dozowania, jednak sam proces jest podobny i polega na poddaniu roztworu solnego działaniu prądu stałego i wydzieleniu użytkowanych później substancji dezynfekujących.

elek-0312Urządzenia stosowane w elektrolizie membranowej są bardziej skomplikowane, droższe i trudniejsze w serwisowaniu. W tym przypadku produkt wytwarzany z solanki może być magazynowany lub wtryskiwany bezpośrednio w instalację.

W systemie elektrolizy rurowej produkt może być produkowany z solanki (jak wyżej), magazynowany lub wtryskiwany bezpośrednio albo wytwarzany bezpośrednio z wody basenowej, która wcześniej została poddana zasoleniu w niewielkim stężeniu. To urządzenia mniej skomplikowane, łatwiejsze w obsłudze i tańsze.

Elektrolizery

Firma Fluidra ma w swojej ofercie elektrolizery rurowe do zastosowania w basenach publicznych, wytwarzające chlor bezpośrednio z zasolonej wody, co jest jedną z najtańszych metod pozyskiwania dezynfekanta dla potrzeb basenów. Elektrolizery przynoszą wymierne korzyści dla zarządców obiektów, a także dla użytkowników basenów. Grupa urządzeń o nazwie handlowej PRO-SALT AstralPool oferuje produkcję chloru w zakresie od 50 do 600 g/h, które są w stanie pokryć zapotrzebowanie nawet największego basenu. Elektrolizery odznaczają się niskim zapotrzebowaniem na energię elektryczną, co przekłada się na niski koszt wytworzenia produktu końcowego.

Praktyczne uruchomienie systemu polega na pierwszym zasoleniu basenu w rekomendowanym stężeniu od 5 do 6 g/l (5 do 6 promili – mniej niż ludzka łza), a następnie okresowym dosypywaniu soli. Ilość uzupełnianej soli zależy głównie od praktyk basenu tzn. od ilości świeżej wody dopuszczanej do basenu (na pokrycie strat w wyniku płukania fi ltrów, czy zakładanej wymiany wody świeżej w ilości 30 l/osobę), gdyż proces elektrolizy mógłby być niemal odwracalny, jeśli nie występowały powyższe straty.

Urządzenia PRO-SALT AstralPool posiadają panel sterujący ze wskaźnikami zasolenia wody (konieczności ewentualnego uzupełnienia), wskaźnik aktualnej produkcji chloru i wszelkie inne alarmy. Mogą pracować samodzielnie lub jako pompy dozujące przy standardowych urządzeniach kontrolno-pomiarowych. Są montowane bezpośrednio na boczniku rurociągu. Proces elektrolizy jest realizowany przez automatycznie polaryzujące się elektrody zagłębione w przepływającej wodzie, a ich żywotność określa się na 8–12 tys. godzin.

Wiele korzyści

elek-0313Są to urządzenia odznaczające się łatwą obsługą i niewymagające kosztownych serwisów gwarancyjnych. Stosując PRO-SALT AstralPool unikamy konieczności transportowania i magazynowania niebezpiecznych substancji, gdyż dezynfekant jest wytwarzany z soli kuchennej. Klasyczne metody dozowania związków chloru wymagają szczególnych zasad, które niejednokrotnie są trudne do spełnienia.

Woda uzdatniana tą metodą jest bardziej przyjazna, nie występują podrażnienia skóry i oczu, a charakterystyczny zapach chloru w otoczeniu basenu jest zniwelowany do minimum. Unowocześnienie systemu uzdatniania chemicznego nie wymaga wielkich zmian w instalacji, a przynosi wymierne korzyści. Szacuje się, że wprowadzenie systemów elektrolizy soli rurowej może przynieść oszczędności netto (w kosztach operacyjnych) nawet do 50–60%, w odniesieniu do tradycyjnych systemów uzdatniania. Oznacza to zwrot nakładów inwestycyjnych w ciągu kilku lat.

Fluidra Polska Sp. z o.o.

al. Armii Krajowej 61

50-541 Wrocław

tel.: 71 360 49 30

office@astralpool.pl

www.astralpool.pl

 

TEKST I FOTO | Firma Fluidra Polska