Reklama

Dolnośląski Delfinek – program rozwoju przyszkolnej bazy pływackiej

Brak wystarczającej bazy do powszechnej nauki pływania w Polsce oraz powodzenie programu „Orlik 2012” skłoniły Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego do zainicjowania projektu budowy małych przyszkolnych pływalni pod nazwą „Dolnośląski Delfinek”. Program adresowany jest do niewielkich miejscowości, z których obecnie dzieci i dorośli muszą dojeżdżać kilkadziesiąt kilometrów do najbliższej pływalni, co powoduje, że dostęp do nauki i praktyki pływania jest dla nich bardzo ograniczony. To z kolei w oczywisty sposób przekłada się na brak umiejętności pływackich części społeczeństwa, co nieubłagalnie pokazują statystyki utonięć każdego lata.

Firma ETC Architekci, mająca na swoim koncie zarówno komercyjne aquaparki czy duże kompleksy sportowe, jak i pływalnie przyszkolne, została wybrana do opracowania analizy, która definiuje szczegółowe parametry pływalni w zakresie funkcjonalno-użytkowym, technicznym i organizacyjnym, a także określa uwarunkowania ekonomiczne projektu.

Główne założenie programu

Delfinki mają być lokalizowane przy istniejących zespołach szkolnych i szkolno-sportowych, preferencyjnie w formie ich przestrzennej i budowlanej rozbudowy. Oprócz oczywistego celu umożliwienia dzieciom przejścia na pływalnię w ramach jednego obiektu szkolnego ważnym aspektem lokalizacyjnym jest wykorzystanie przy budowie pływalni istniejącej infrastruktury przestrzennej, technicznej, a także społecznej, co jest jednym ze sztandarowych założeń projektowania i rozwoju zrównoważonego.

Aby program był powszechny i dostępny dla niezamożnych gmin, budżet inwestycji nie powinien przekraczać 5 mln zł brutto w wersji bazowej. Około połowę tej kwoty zobowiązał się pokryć Urząd Marszałkowski wraz z Ministerstwem Sportu. Analiza pokazuje również możliwości dofinansowania budowy z funduszy WFOŚ oraz PFRON. Nie mniej ważne, jeśli nie ważniejsze, od kosztów inwestycyjnych są dla użytkowników koszty eksploatacyjne w połączeniu z możliwymi przychodami. W wariancie podstawowym pływalni koszty eksploatacyjne określono na ok. 430 tys. zł rocznie, co przy średnich, ostrożnie zakładanych przychodach, łącznie z dofinansowaniem nauki pływania w ramach programu „Umiem pływać” przez Urząd Marszałkowski, daje możliwość nieprzekroczenia kwoty 15 tys. zł miesięcznie dopłaty do pływalni przez dany samorząd.  materiałów wykończeniowych, w tym samej niecki, systemu uzdatniania wody, systemu HVAC i instalacji niskoprądowych. Zaproponowano rozwiązania mające na celu osiągnięcie wspomnianego celu budżetowego, a jednocześnie zapewniające niskie koszty jego eksploatacji. Decydującą rolę po stronie kosztów eksploatacyjnych będą odgrywały m.in. zaproponowane rozwiązania w zakresie automatyki i integracji systemów.

 

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 21

 

TEKST | Marek Romaniszyn
WIZUALIZACJE | Archiwum firmy