I Ogólnopolskie Forum Dyrektorów OSiR

Spotkanie w Jachrance

W dniach 23-24 października br. w hotelu Warszawianka w Jachrance odbyło się I Ogólnopolskie Forum Dyrektorów OSiR. W trakcie dwudniowych obrad licznie zgromadzeni delegaci mieli możliwość uczestnictwa w panelach merytorycznych, zapoznania się z nowoczesnymi rozwiązaniami stosowanymi w obiektach sportowych i odbycia rozmów kuluarowych.

Wysoka frekwencja i duże zainteresowanie uczestników świadczą o wielkim sukcesie przedsięwzięcia, a także są jednoznacznym potwierdzeniem konieczności organizacji takich spotkań cyklicznie. Forum jest kontynuacją dotychczasowych Ogólnopolskich Konferencji Dyrektorów OSiR organizowanych w latach 2010-2012 w Lublinie oraz na Podlasiu, w Lipowym Moście. Celem Forum było przekazanie praktycznej wiedzy na temat ochrony danych osobowych, oceny i zarządzania ryzykiem, kodeksu etyki oraz zamówień publicznych w kontroli zarządczej. Podczas dwudniowych wykładów zostały omówione także rozwiązania marketingowe w OSiR-ach z wykorzystaniem marketingu miejsc i kampanii społecznych, a także strategie wspierania sportu i rekreacji w mieście.
W starannie dobranym programie organizatorzy starali się zawrzeć wszelkie niezbędne kwestie związane z wyżej wymienionymi tematami. Wykłady zostały poprowadzone przez uznanych ekspertów, wśród których znaleźli się: Anna Sosińska, Piotr Glen i Ewaryst Kowalczyk. Wśród zaproszonych gości był prezes oraz wiceprezes IAKS Polska, Thomas Shantl z austriackiej firmy VAMED, a także przedstawiciele firm, które wsparły organizację Forum. Spotkanie, poza swoją obudową merytoryczną, było również doskonałą okazją do integracji całej branży. To właśnie takie przedsięwzięcia pozwalają umocnić się jej przedstawicielom, wypracować wspólny język w wielu spornych kwestiach, są też płaszczyzną swobodnej wymiany poglądów na wiele tematów, a także dają możliwość osobistego poznania osób tworzących tę grupę i scementowania relacji pomiędzy poszczególnymi ośrodkami. Już teraz zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskim Forum Dyrektorów OSiR, które odbędzie się wiosną 2013 roku.

 


ŹRÓDŁO: PUBLIKATOR