III Kampus UJ

Kraków czeka

Pomysł budowy nowego obiektu sportowego składającego się z pływalni i hali sportowej dla akademickiego środowiska Krakowa jest związany z ideą budowy Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Cały Kampus ma powstać do 2015 roku i składać się będzie z centrów naukowo-dydaktycznych, laboratoriów badawczych, instytutów akademickich i wydziałów nauk ścisłych, przyrodniczych oraz społecznych. Kampus 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego zwany krócej III Kampusem UJ jest budowany w Krakowie-Pychowicach i objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, aktualnego od 2005 roku.

 

Teren planowanych działań inwestycyjnych o powierzchni 133 ha, jest położony w środkowo-wschodniej części Krakowa w rejonie ul. Gronostajowej, Bobrzyńskiego, Grota-Roweckiego, w odległości około 4 km na zachód od centrum miasta. Bezpośrednie otoczenie terenów Kampusu to obszar zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych położonych przy zewnętrznej stronie ich otuliny i (z drugiej strony) zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna – osiedle Ruczaj-Zaborze oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna Skotnik…WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 7 (luty-czerwiec 2011)

 


TEKST: DANUTA I GRZEGORZ SOWIŃSCY
WIZUALIZACJE: ARCHIWUM FIRMY DiG SOWIŃSCY ARCHITEKCI