Kąpielisko Leśne Zacisze w Knurowie – modernizacja za rozsądną cenę

Teren inwestycji stanowi malowniczo położone istniejące Kąpielisko „Leśne Zacisze” w Knurowie (śląskie) w rejonie skrzyżowania ulic Niepodległości i Michalskiego.

Przed przebudową kąpielisko tworzyły 4 niecki betonowe z przylegającymi plażami z kostki betonowej oraz peryferyjnie zlokalizowany budynek zaplecza sanitarnego oraz magazynu chemii basenowej. Obiekt nie był wyposażony w stację uzdatniania wody. Baseny były napełnianie wodą wodociągową, a po jej zabrudzeniu woda była spuszczana i baseny napełniano ponownie. Brak zaplecza parkingowego oraz nieprzystosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych sprawiały, że modernizacja obiektu była pilną koniecznością.

Optymalny projekt

W ostatnich latach zostały przeanalizowane różne koncepcje modernizacji obiektu zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i zastosowanych technologii wykonania niecek basenowych. Wybór optymalnej koncepcji wymagał wielu analiz obejmujących rzeczywiste potrzeby lokalnej społeczności, koszty oraz czas realizacji inwestycji i możliwości etapowania prac. Koncepcje różniły się pod względem kosztów które wynosiły od kilku do dwudziestu kilku milionów złotych. Ostatecznie została przyjęta do realizacji koncepcja Pracowni Projektowej PION z Łodzi. Koszt pierwszego etapu modernizacji kąpieliska, bez budowy budynku zaplecza socjalnego, wynosi netto około 6,24 mln zł.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 19

 

TEKST | Krzysztof Stolarek
FOTO | Archiwum MOSiR Knurów
WIZUALIZACJE | Andrzej Kusztelak – Pracownia Projektowa
PION Łódź