Koszty inwestycji basenowych

Okiem architekta

Projekt kompleksu basenowego to jedno z ciekawszych wyzwań architektonicznych. Jednak połączenie skomplikowanych technologii, wymogów materiałowych i nadanie ciekawej formy to proces, którego wynik kosztorysowy trudno przewidzieć.

Inwestycje samorządów terytorialnych to najczęściej priorytet utrzymania oczekiwanego poziomu kosztorysu. Jego przekroczenie może nawet zatrzymać proces inwestycyjny gminy. Opierając się na doświadczeniach z ostatnich 10 lat działania naszej pracowni możemy wskazać kilka przedziałów kosztów inwestycji basenowych.Standardowe rozwiązania
W latach 2003–2006 na podstawie naszych projektów zostały wybudowane baseny w Czechowicach-Dziedzicach, Gostyniu i Wolsztynie. Dla miast małych i średnich najczęściej zamawianym modelem basenu jest niecka sportowa o długości 25 m i rekreacyjna o powierzchni około 150 m2. To program minimum uzupełniony w tych obiektach o niewielkie zespoły saun i zjeżdżalnie. Poziom kosztów wymienionych wyżej inwestycji zamknął się w przedziale 12–15 mln zł…

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 5/2010

 


TEKST: ARCH. PIOTR DOMINICZAK
FOTO: OBIEKT W KĘTRZYNIE