Reklama

Niecki ze stali nierdzewnej

Ciągle rosnące zapotrzebowanie na luksus i elegancję, dotyczące niecek ze stali nierdzewnej, ma znaczący wpływ na działalność fi rmy PEK-MONT Sp. z o.o. W ciągu wieloletniej pracy PEK-MONT zbudował niezliczoną ilość basenów prywatnych, hotelowych oraz użyteczności publicznej. Setki klientów zdobyliśmy dzięki naszemu profesjonalizmowi, doświadczeniu i indywidualnemu podejściu do każdej inwestycji. PEK-MONT zrealizuje wszystkie Państwa życzenia. Nasi wykwalifi kowani pracownicy doradzą Państwu odpowiedni, nieograniczony kształt niecek basenowych i pomogą przy prawidłowym doborze atrakcji, gwarantującym zadowolenie. Jak zaplanować inwestycję, żeby okazała się sukcesem? Wybrać fi rmę PEK-MONT, która znajdzie idealne rozwiązania i profesjonalnie zrealizuje każdy pomysł.

tel.: 24 261 55 09

pekmont@pekmont.pl

www.pekmont.pl