Płytki odciskowe do kontroli mikrobiologicznej

Czystość mikrobiologiczna jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na jakość usługi na pływalniach, dlatego dostosowanie obiektu do wymagań norm czystości mikrobiologicznej wiąże się z koniecznością monitorowania stanu higienicznego. Stopień zanieczyszczenia mikrobiologicznego powierzchni lub wody jest ważnym wskaźnikiem prawidłowości procesu mycia i dezynfekcji. Ocena stanu higienicznego powierzchni obejmuje określenie obecności lub liczby żywych drobnoustrojów. Najczęściej kontrola taka polega na wykonaniu badania w kierunku ogólnej liczby drobnoustrojów, liczby drożdży i pleśni lub obecności drobnoustrojów chorobotwórczych, takich jak E. coli, Pseudomonas sp. Jakość dezynfekcji wdrożonych programów utrzymania czystości można samodzielnie monitować za pomocą płytek odciskowych, służących do kontroli mikrobiologicznej cieczy i powierzchni. Składają się one z tworzywa sztucznego, na którym jest umieszczona sterylna pożywka. Do badania płynów należy zanurzyć test na 10 s w badanej cieczy. Następnie należy usunąć nadmiar płynu i włożyć test ponownie do plastikowej osłonki. Podczas badania powierzchni należy docisnąć test do powierzchni, która ma być przebadana. Następnie umieścić test w inkubatorze. Czas inkubacji wzrostu mikrobiologicznego wynosi 24–48 h przy temp. 30°C. Po inkubacji należy odczytać wyniki, korzystając z tablic interpretacyjnych umieszczonych w każdym zestawie.

tel. kom.: 601 986 155,

biuro.anamaster@gmail.com