Reklama

Nowe rozwiązania – czyli uzdatnianie wody basenowej z dodatkiem dwutlenku chloru

Bezpieczeństwo i wygoda użytkowników basenów kąpielowych to główny cel technologii oczyszczania wody basenowej.

Każda nowa, innowacyjna technologia, zanim zostanie zastosowana w obiekcie basenowym, powinna być przetestowana, a jej skuteczność powinna być potwierdzona wynikami badań i stosownymi certyfikatami.

Ambicją wielu ośrodków naukowych, zakładów badawczych, instytutów i przedsiębiorstw wdrożeniowych jest opracowanie technologii oczyszczania wody basenowej bez użycia chemikaliów, które w mniejszym lub większym stopniu wpływają na komfort kąpieli i zdrowie kąpiących się.

O ile w basenach prywatnych i terapeutycznych można uniknąć stosowania chemii, o tyle w basenach publicznych jest to obecnie niemożliwe. Konieczność stosowania związku chloru dla ochrony przed wtórnym skażeniem wody w basenie zaprojektowanym dla masowego odbiorcy podyktowana jest licznymi przepisami, wytycznymi normatywnymi i dyrektywami [1–10].

Nowe rozwiązania w technologii oczyszczania wody basenowej dotyczą głównie [11]:

  • poszukiwań nowoczesnych metod filtracji związanych z konstrukcją filtrów, sposobem ich działania, możliwością wydłużenia cyklu filtracyjnego bez spadku efektu filtracji (pogorszenia jakości filtratu), możliwością zagospodarowania popłuczyn lub ich oczyszczaniem i zawracaniem odzyskanej wody do układu basenowego oraz zastosowaniem nowego typu złóż filtracyjnych,
  • badań nad nowymi metodami dezynfekcji wody uwzględniającymi dozowanie utleniaczy, stosowanych do tej pory w przemyśle, lub wykorzystaniem metod hybrydowych (chemicznych i fizycznych) oraz uwzględniających zabezpieczenie wody i powietrza w obiektach basenowych przed nadmiernym namnażaniem się bakterii z rodzaju Legionella,
  • sposobów uatrakcyjniania kąpieli poprzez stosowanie tzw. suplementów wpływających na wzrost estetycznych walorów wody,
  • systemów kontrolno-pomiarowych, regulacyjnych i sterujących
    dozowaniem chemikaliów oraz pracą urządzeń w obiegu
    basenowym.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 16

 

TEKST | Marian Dudko, Joanna Wyczarska-Kokot
FOTO | Archiwum Firmy Wapotec