Pompy herborner X i F

100% powłoki to 0% korozji

Nowy standard w tłoczeniu wody w technologiach basenowych to nowe pompy pionowe z filtrem wstępnym typu herborner X oraz poziome bez filtra wstępnego typu herborner F.

Pompy są pokryte specjalną powłoką, która zapewnia kolejne osiągnięcie innowacyjno-technologiczne niemieckiego producenta pomp Herborner Pumpenfabrik. 100% pokrycia pomp powłoką chroni pompę w 100% przed korozją. Pomysł stworzenia nowego typoszeregu pomp miał swój początek w sugestiach użytkowników, którzy chcieli wyeliminować całkowicie powstawanie rdzy w nowych instalacjach przy zachowaniu rozsądnych proporcji kosztów do korzyści. Ponadto aspekty związane z ochroną środowiska, takie jak wydajność energetyczna i dobór odpowiednich materiałów, odgrywają coraz większą rolę. Wydajność całkowicie powleczonej pompy (dzięki równej powierzchni) pomaga zredukować znaczne koszty energii. Poprzez powlekanie i uszlachetnienie powierzchni, zwykłe dotychczas materiały zostają wyniesione na nowy poziom produktu.Lakierowanie
Pompa jest w 100% powleczona, również wewnątrz, a także łącznie ze wszystkimi elementami mającymi bezpośredni kontakt z tłoczonym medium. Wszystkie powierzchnie elementów są całkowicie zalakierowane i chronione. Lakierowanie odbywa się za pomocą powłoki nakładanej podczas specjalnej procedury. Pompy herborner X i herborner F zapewniają ochronę przed tworzeniem się rdzy przed tłoczonym medium w każdym miejscu związanym z hydrauliką. Pompa jest w 100% pokryta specjalną grubowarstwową powłoką wynoszącą od 350 do 1000 μm, która chroni odlew. Wszystkie złącza śrubowe są wykonywane ze stali kwasoodpornej. Gruba warstwa powłoki chroni pompę przed korozją podpowierzchniową.

Lepsza sprawność
Optymalny współczynnik sprawności to energetyczna zaleta, która powstaje dzięki równej powłoce hydrauliki pompy. To oznacza zwiększone parametry wydajnościowe, a więc redukcję kosztów eksploatacyjnych. Porównując standardową pompę z odlewu żeliwnego z pompą herborner X lub F, można uzyskać do 10% lepszy współczynnik sprawności. Lepszy wynik jest uzależniony od danej hydrauliki pompy. Przyczyną optymalizacji wydajności pompy jest równomierne nałożenie powłoki, dzięki czemu udaje się zrekompensować nierówności zaistniałe w wyniku powstania odlewu i tworzy się bardzo równa powierzchnia, wspomagająca gładki przepływ medium przez hydraulikę pompy.

Oszczędność
Pompy herborner X i F to wysoce innowacyjna technologia. Z uwagi na obecną kondycję energetyczną świata, zastosowanie tego typu rozwiązań jest uzasadnione bardziej niż kiedykolwiek – zapobiega emisji dwutlenku węgla i marnotrawieniu energii.

 


TEKST I FOTO: FIRMA HEBO