Pruszcz stawia na sport

Pruszcz stawia na sport

Władze Pruszcza Gdańskiego świadome stawiają na sport. Związane jest to z dynamicznym rozwojem miasta. Wśród priorytetów inwestycyjnych, do których należy infrastruktura, znalazło się miejsce na kolejną inwestycję sportową – kryty basen, już drugi w mieście.

Nowy basen

W wyniku wygranego przetargu publicznego w sierpniu 2010 r. pracownia Ptaszyński-Rubin Architekci wykonała wielobranżowy projekt basenu przy Zespole Szkół nr 4 przy ul. Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim. Teren, na którym powstaje właśnie przyszkolny kryty basen, ograniczony jest ulicami Kasprowicza i Broniewskiego oraz przyległymi działkami i zabudową jednorodzinną, a także działkami o przeznaczeniu sportowo-rekreacyjnym. W tej części Pruszcza Gdańskiego w ostatnich latach powstało wiele nowych budynków, brakowało jednak basenu. Obecnie na terenie znajdują się budynki Zespołu Szkół nr 4 wraz z komunikacją obsługującą szkołę i terenowymi urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi. Szata roślinna na terenie to głównie zieleń niska. Teren działek przeznaczonych pod budowę basenu jest ogrodzony, a jego ukształtowanie nie jest złożone – jest to płaszczyzna z lekkim spadkiem w kierunku północnym.

Projekt

Budynek krytego basenu został zaprojektowany tak, by przy jak najmniejszej powierzchni użytkowej oraz jak najmniejszej kubaturze uzyskać komfortowy układ funkcjonalno-przestrzenny oraz optymalne wielkości poszczególnych pomieszczeń i przestrzeni wewnątrz budynku, dzięki czemu zminimalizowane zostaną koszty związane z jego wybudowaniem i użytkowaniem. Projekt wykonany został według zaleceń i wymagań inwestora oraz zgodnie z aktualnie obowiązującymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przepisami i normami. Ze względu na otrzymany program użytkowy, istniejące zagospodarowanie terenu, warunki gruntowe, planowaną drogę funkcjonowania obiektu w przyszłości oraz możliwości inwestycyjne zostało przyjęte rozwiązanie najbardziej odpowiadające inwestorowi pod względem funkcjonalnym i estetycznym. Ze względu na zastane trudne warunki gruntowe (zalegające torfy) przyjęto posadowienie w postaci płyty fundamentowej na żelbetowych palach. Budynek basenu został zaprojektowany w technologii tradycyjnej, o wymiarach zewnętrznych ~49,8 m × ~49,3 m. Hala basenowa ma wymiary 30,6 m × 20,4 m w osiach konstrukcyjnych ścian.

C.D. W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 15

 

TEKST: ROMAN PTASZYŃSKI
FOTO: ARCHIWUM FIRMY PTASZYŃSKI-RUBIN ARCHITEKCI S.C.