Przyczyny i zapobieganie korozji stali nierdzewnych w budynkach basenów

Atmosfera w pomieszczeniach basenów jest bardzo agresywna korozyjnie, zwłaszcza względem stali nierdzewnych znajdujących się w otoczeniu basenów rekreacyjnych. Agresywność mikroklimatu wynika z konieczności zabezpieczenia użytkowników basenów przed atakiem bakterii i wirusów. Na świecie stosuje się rozmaite sposoby dezynfekcji w celu ich eliminacji, przy czym jednym z najpowszechniej stosowanych jest chlorowanie (gazowy chlor, podchloryn sodu, podchloryn wapnia i inne).

Istnieje korelacja pomiędzy składem i stężeniem związków chloru a ich działaniem korozyjnym wobec stali nierdzewnej. Związki chlorowcowe, wilgotność powietrza i temperatura, działające jednocześnie wewnątrz budynków z basenami, powodują ciągłe zaatakowanie korozyjne powierzchni stali nierdzewnych i nierzadko katastrofy budowlane wskutek pękania korozyjnego konstrukcji będących w stanie naprężenia. Niebezpieczeństwo występuje szczególnie w budynkach, w których znajdują się baseny relaksacyjne z wyższą temperaturą i urządzeniami rozpylającymi wodę.

Główną przyczyną korozji jest kondensacja na konstrukcjach stalowych agresywnych aerozoli chloroamin (zwłaszcza par trójchlorku azotu), innych związków chlorowcowych i wody. Praktycznie nie korodują konstrukcje ze stali nierdzewnych, jeżeli w następstwie skażenia przez wymienione substancje następuje częste spłukiwanie czystą wodą. Niniejszy artykuł nie dotyczy korozji stali nierdzewnych zanurzonych w wodzie pływalni i basenów, ponieważ małe stężenia chlorków nie powodują rdzewienia w tych warunkach.

 

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 22

 

TEKST | Zbigniew Klenowicz, Tomasz Kurczewski
FOTO | Zbigniew Klenowicz