Reklama

Rozwiązanie problemów w basenach prywatnych

We współczesnym świecie dbanie o zdrowie stało się panującą modą. Coraz więcej osób regularnie biega, ćwiczy, jeździ na rowerze czy też chodzi na basen. Podobnie jak w większości dyscyplin, tak i w przypadku pływania osoby regularnie ćwiczące dostarczają organizmowi porcję endorfin, czyli hormonu szczęścia. Dzięki pływaniu poprawia się samopoczucie i ogólna forma psychiczna. Coraz bardziej popularne w naszym kraju stają się baseny prywatne, które z reguły są świetnie wykonane i fachowo wyposażone. Ich funkcja będzie jednak przydatna dla zdrowia użytkownika tylko wtedy, gdy woda w basenie będzie rzeczywiście również zdrowa, czyli gdy uzdatnianie wody w takim basenie będzie przebiegać optymalnie, a systematyczna kontrola wody będzie potwierdzała uzyskiwanie na bieżąco wymaganych parametrów fizykochemicznych.

Każdy właściciel prywatnego basenu ma prawo sięgać po rozwiązania w uzdatnianiu wody, na które go stać finansowo, do których jest przekonany lub które zostały mu zaoferowane wraz z projektem basenu. Generalnie jednym z podstawowych sposobów bezpiecznej dezynfekcji wody jest chlorowanie i jest to jak najbardziej prawidłowe rozwiązanie.

wapot-0292

Chlorowanie jako bezpieczna metoda dezynfekcji

Halogen „chlor” jest bardzo często spotykanym pierwiastkiem w naturze. Uznawany jest bezspornie na świecie za najodpowiedniejszy środek uzdatniający przy dezynfekcji wody basenowej – także Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) stawia chlor na pierwszym miejscu. Dzięki depotwirkung (działanie dezynfekujące w całej objętości wody) oraz jego właściwościom w całym obiegu wody basenowej zabieg chlorowania jest najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem dezynfekcyjnym.

Chlorowanie wody w basenach publicznych jest w wielu krajach zapisane ustawowo. W tych krajach każdy kierownik basenu publicznego musi utrzymywać zapisane ustawowo wartości chloru i regularnie poddawać je kontroli. W Polsce w tym zakresie obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. poz. 2016).

Także przy basenach prywatnych bezpieczna dezynfekcja powinna mieć priorytet i dlatego chlorowanie powinno mieć tu pierwszeństwo. Wiele alternatywnych produktów do chlorowania może być nieodpowiednich albo wykazuje tylko ograniczoną skuteczność.

Niestety, trzeba jednak także pamiętać, że w wyniku reakcji chloru z zanieczyszczeniami, które są wnoszone przez osoby kąpiące się lub dostają się do wody z otoczenia, mogą powstawać w wodzie basenowej niepożądane substancje, takie jak np. chloraminy, trihalogenmethan lub chlorpikriny, które podrażniają oczy, skórę i błony śluzowe, jak również wywołują nieprzyjemny „zapach basenowy”.

Ten mniej miły aspekt korzystania z basenu można jednak dziś w sposób bardzo prosty rozwiązać, np. poprzez dodatek do chlorowanej wody basenowej środka na bazie TCDO.

Uwaga: TCDO-anion (Tetracchlorodecaoxid-Komplex) jest nowym środkiem uznanym w UE. Ze względu na swoje właściwości nie jest zakwalifikowany jako środek niebezpieczny

DesoCid®p – produkt TCDO dla prywatnych użytkowników

Dodając DesoCid®p do chlorowanej wody basenów prywatnych, stwarza się możliwość, aby niepożądane działanie uboczne chlorowania zminimalizować lub w ogóle było ono niedostrzegalne.

Selektywny mechanizm działania DesoCid®p ma tę właściwość, że redukuje niepożądane produkty uboczne reakcji chloru mające wpływ na nieprzyjemny zapach lub podrażnianie skóry i oczu – nie redukując jednocześnie bezpiecznej dezynfekcji chlorem.

Składniki organiczne, które nieuchronnie dostają się do wody basenowej i stanowią częściową pożywkę dla alg, są przez DesoCid®p oksydowane.

  • W wodzie basenów krytych, zawierających prawidłową hydraulikę nieckową oraz system filtracji, można poprzez zastosowanie DesoCid®p zminimalizować zawartość chloru. Zazwyczaj wystarcza 0,3–0,6 mg/l chloru wolnego, przy czym wartość pH powinna być utrzymana w zakresie pH 7,2–7,4.
  • W wodzie basenów otwartych – szczególnie w tych, gdzie występuje niewystarczająca hydraulika nieckowa i/lub system filtracji – zawartość chloru wolnego powinna być odpowiednio wyższa. Wartość pH dla dobrej skuteczności chloru – także gdy jest stosowany DesoCid®p – należy utrzymywać w zakresie pH 7,2 do pH 7,4.

Istotne właściwości DesoCid®p jako dodatku do chlorowanej wody basenowej

  • DesoCid®p nie wymaga żadnych skomplikowanych technik dozowania, gdyż bezpośrednie dodawanie do wody basenowej (np. raz w tygodniu 10 ml na m³ wody basenowej) można wykonać kubkiem pomiarowym.
  • DesoCid®p umożliwia dzięki swym dodatkowym efektom oraz szczególnie korzystnym właściwościom jako środka oksydacyjnego utrzymanie na niskim poziomie koncentracji wolnego chloru w wodzie basenowej.
  • DesoCid®p zawiera składnik aktywny TCDO*, który po dodaniu do chlorowanej wody spełnia funkcję oksydacyjną wobec zanieczyszczeń obecnych w wodzie pływalni lub basenu. Nie zwalnia to jednak z procesu dezynfekcji chlorem, który musi być nadal podawany!
  • DesoCid®p nie jest zakwalifikowany ani jako środek niebezpieczny, ani jako środek toksyczny. Skuteczność DesoCid®p została potwierdzona przez liczne testy w basenach krytych i otwartych. Dzięki małym dawkom dozującym dla osiągnięcia pożądanej skuteczności środek ten jest ekonomiczny i przyjazny dla środowiska.
  • DesoCid®p zatrzymuje tworzenie się niepożądanych i szkodliwych dla zdrowia produktów ubocznej reakcji chloru, wywołujących podrażnienia i nieprzyjemny zapach.
  • DesoCid®p ma pozytywne oddziaływanie na skórę pływaków i tworzy jako produkt końcowy sól kuchenną oraz tlen.
  • DesoCid®p jest ciekły i nie musi być przy stosowaniu dodatkowo rozcieńczany.
  • DesoCid®p nadaje się do wszystkich wód napełniających oraz wszelkich systemów filtracji i stanowi zalecane rozszerzenie programu pielęgnacji wody.

Decydując się na inwestycję, jaką jest basen prywatny, należy zawsze pamiętać, że ma on w pierwszej kolejności służyć poprawie naszego zdrowia, a dopiero później dawać przyjemny relaks. Pływające w wodzie nasze dzieci nie powinny być narażone na działanie ubocznych produktów reakcji chloru, tym bardziej że coraz więcej już wiemy o tym, w jaki sposób można to negatywne działanie neutralizować. Warto mieć świadomość, że dbanie o prawidłową jakość wody w niecce i kontrolowanie jej parametrów (np. fotometr do analizy wody HydroQuant701IR – patrz informacja „Na rynku”) powinno być odpowiedzialnym wyzwaniem każdego właściciela basenu.

Autor jest szefem firmy Wapotec Polska.

tel. kom.: 664 371 814, marian.dudko@wapotec.pl

 

TEKST | Marian Dudko

FOTO | Archiwum Firmy WAPOTEC