Reklama

Światło UV

Światło, które chroni

Światło ultrafioletowe (UV) stało się powszechnie akceptowane jako technologia przyjaznego dla środowiska uzdatniania wody. Niedobór wody na świecie zmusza nas do tworzenia trwałych rozwiązań, aby zaspokajać rosnące zapotrzebowanie na czystą, bezpieczną wodę.

Społeczeństwo w coraz większym stopniu skłania się do ponownego wykorzystywania wody do własnych potrzeb a przez to obserwujemy wzrost popytu na technologię do uzdatniania wody bezpieczną dla ludzi, zwierząt i żywności. Zaletą uzdatniania wody światłem UV jest brak pozostałości chemicznych i ubocznych produktów dezynfekcji. Światło ultrafioletowe stosowane jest m.in. w celu:
– dezynfekcji, zabijania mikroorganizmów,
– zmniejszenia środków odkażających: chloru, ozonu, nadtlenku wodoru,
– zniszczenia materii organicznej: TOC, chloraminy, EDTA,
– aktywacji utleniaczy do podziału: pestycydów, NDMA, cyjanków, hormonów.

 

Energia światła jest skutecznym sposobem uzdatniania wody. Jednak złożoność mikrobiologicznych, chemicznych i fizycznych procesów wymaga wiedzy ekspertów. System UV jest dosyć prosty – zawiera komorę UV, jedną lub więcej lamp UV, sterowniki i szafę. Trudniejszym zagadnieniem jest wybór właściwego systemu do konkretnych zastosowań. Wymaga to wiedzy na temat aplikacji, systemu i technologii lamp. Niektóre aplikacje wymagają lamp UV o niskim ciśnieniu (LP), inne okazały się skuteczne przy zastosowaniu lamp średnich ciśnień (MP).

 

PORÓWNANIE LAMP UV LAMPY ŚREDNICH CIŚNIEŃ LAMPY NISKICH CISNIEŃ
Widma światła UV 200-400 nm 254 nm
Wpływ na monochloraminy tak tak
Wpływ na dichloraminy tak nie
Wpływ na trichloraminy tak nie
Dezynfekcja tak tak
Z porównania widać, że zakres zastosowania dla lamp o średnich ciśnieniach jest dużo większy niż dla lamp niskich ciśnień. Oczywistą przewagą lamp niskociśnieniowych jest cena. Dlatego tak ważny jest prawidłowy dobór rozwiązania dla potrzeb klienta. Celem jest osiągnięcie wymaganego rezultatu czyli czysta, uzdatniona woda przy korzystnym cenowo rozwiązaniu

 

Technologia UV
Światło ultrafioletowe (UV) stało się powszechnie akceptowane jako alternatywa dla chloru, ozonu i ogrzewania wody. Wykorzystanie światła UV okazało się nieszkodliwe dla ludzi, zwierząt i środowiska. UV chroni przed patogenami i psującymi żywność mikroorganizmami. Czułość światła UV różni się na gatunki mikroorganizmów. Każdy typ wody ma swoje specyficzne właściwości i wymagania. Należy więc korzystać ze sprzętu UV do ochrony przed mikroorganizmami tylko zalecanego przez specjalistów. Światło ultrafioletowe jest częścią widma elektromagnetycznego, znajduje się między światłem widzialnym (powyżej 400 nm) oraz promieniowaniem rentgenowskim (poniżej 40 nm). Długość fal jest ważna w zależności od zastosowania w poszczególnych obszarach:
– dezynfekcji: 200–300 nm (optymalnie 200 i 265 nm),
– deozonacji: 200–300 nm (optymalnie 250 nm),
– zaawansowanych procesów utleniania: 200–260 nm (optymalnie 200 nm),
– dechloraminacji: 200–400 nm (optymalnie 245, 290 i 360 nm),
– dechloracji: 200–350 nm (optymalnie 300 nm),
– OH-rodniki z TiO2: powyżej 365 nm.
Każdy proces wymaga szczególnego podejścia w użyciu światła ultrafioletowego do skutecznego uzdatniania wody.Obszar zastosowania
Światło ultrafioletowe jest zaakceptowaną i użytkowaną metodą uzdatniania wody na wszystkich rynkach. Od wielu lat wprowadzamy na rynek inteligentne rozwiązania dla następujących dziedzin:
– baseny (kryte i odkryte),
– ścieki (komunalne i przemysłowe),
– woda pitna,
– przemysł spożywczy,
– napoje,
– przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny,
– akwakultura,
– ogrodnictwo i rolnictwo,
– browar,
– akwaria i zoo,
– fontanny.
Światło ultrafioletowe jest powszechnie stosowane do:
– dezynfekcji (wszystkie rodzaje wody),
– dechloraminacji (woda w basenie),
– deozonacji (woda technologiczna),
– dechloracji (woda technologiczna),
– utleniania (wszystkie rodzaje wody),
– aktywacji (woda z utleniaczami).Baseny
Światło ultrafioletowe jest uznaną metodą uzdatniania wody w basenie. Dwa dziesięciolecia doświadczenia w wykorzystaniu UV w basenach pozwalają na ustalenie najbardziej skutecznej i ekonomicznej jednostki UV, aby rozbić ograniczone (lub połączone) chlorki likwidując typowy zapach chloru. Najbardziej korzystną dla skutecznego zmniejszenia poziomu chloru jest technologia oparta o lampy UV z kilkoma długościami fal. Szerokim spektrum długości fal można skutecznie rozbić chlor lub chloraminę, zwłaszcza trichloraminę (TCA). TCA są najbardziej lotne i mogą spowodować podrażnienie oczu, nosa i płuc. Wielobarwne lampy UV są krótkie i kompatybilne z kompaktowymi komorami UV. Są chronione przed atakiem wilgoci i żrących czynników panujących w pomieszczeniach technicznych.

Baseny zewnętrzne
W odróżnieniu od krytych, baseny odkryte podlegają wszelkiego rodzaju zanieczyszczeniom. Zanieczyszczenia takie jak odchody zwierząt, błoto, trawa, olejki do opalania mogą mieć wpływ na jakość i uzdatnianie wody. Nagłe zmiany pogody mogą mieć wpływ na liczbę kąpiących i zniszczenie środkiem dezynfekcyjnym. Poza rozkładem TCA nasze urządzenia są w stanie zdezynfekować wodę w basenie. Chloroodporne mikroorganizmy jak Cryptosporidium obecne np. w odchodach zwierząt są skutecznie zabijane przez lampy średniego ciśnienia ze światłem UV. Bezpieczna woda w basenie zewnętrznym jest wynikiem korzystania z naszych systemów.

Baseny kryte
Kąpiel w basenie powinna być zdrowym i przyjemnym doświadczeniem. Czysta, bezpieczna, masująca ciało woda bez nieprzyjemnego zapachu jest oczekiwaniem każdego gościa i powinna być celem każdego kierownika obiektu. Zanieczyszczenia są wprowadzane do wody niemal nieprzerwanie. Głównym źródłem zanieczyszczeń są sami kąpiący. Aby zachować doskonałą jakość wody w basenach krytych, woda jest poddawana filtracji, dozowaniu i dezynfekcji. W basenach publicznych używanie chloru do dezynfekcji jest obowiązkowe. Kiedy chlor reaguje z potem, moczem, tłuszczem i innymi elementami, produkuje chloraminy. To właśnie chloraminy odpowiadają za typowy „zapachu chloru” i „czerwone oczy”. Najważniejszym elementem powodującym ten efekt jest trichloramina (TCA) trójchlorku azotu. Raporty naukowe podejrzewają trichloraminę o powodowanie astmy dziecięcej i chorób alergicznych. Dlatego podczas uzdatniania wody w basenie, zmniejszanie TCA jest podstawowym celem. Uzdatnianie powietrza jest szczególnie ważne przy tworzeniu przyjaznego środowiska dla pływaków w basenach krytych. Struktury budynku mogą być poddane korozji poprzez trichloraminę. Ultrafioletowe światło (UV) to prosta i sprawdzona metoda, aby usunąć chloraminę, a co najważniejsze trichloraminę (TCA). Do rozkładu TCA wymagane są długości fali około 360 nm. Dla mono- i dichloraminy 245 i 300 nm są skuteczniejsze. Szeroki zakres pomp średnich ciśnień ze światłem UV zawiera wszystkie długości fal potrzebne do dokonania podziału wszystkich chloramin wody w basenie. Wynikiem korzystania z naszych systemów jest bardziej przyjemne i zdrowe środowisko, a także mniejsza korozja w budynku.

PRODUKTY

Seria AlfaLine UV to najbardziej kompaktowy system UV, przeznaczony do uzdatniania wszystkich rodzajów wody. Kształt „I”, w którym woda ma wlot i wylot w jednej linii powoduje łatwe prognozy wyników dezynfekcji, niskie straty i bardzo łatwą instalację do nowych lub istniejących rurociągów. Lampy UV średniego ciśnienia są trwałe, zwarte i emitują szerokie spektrum długości fal o wysokiej intensywności. System AlfaLine skutecznie zapobiega zanieczyszczaniu sensorów UV i rękawów kwarcu poprzez działający ręcznie lub automatycznie mechanizm przeciwporostowy. System kontroli mocy umożliwia pracę lamp UV na najbardziej optymalnych ustawieniach dla oszczędzania energii i wzrostu żywotności. Zmniejsza to koszty operacyjne i zwiększa zwrot z inwestycji. Sterownik Lambda PLC zapewnia optymalne działanie systemów AlfaLine UV. Oferuje też zestaw cennych informacji na temat wejść i wyjść, rzeczywistej dawki UV, intensywności promieniowania UV, godzin pracy lampy i systemu, konserwacji, ostrzeżeń i alarmów. Regulator może być wyposażony w magistralę do komunikacji z zewnętrznymi sterownikami.

Seria BetaLine UV to seria zoptymalizowanych jednostek o kształcie litery „L”. Wloty i wyloty są rozmieszczone co 90°, zapewnia to przewidywalną hydraulikę podczas przechodzenia przez światło UV. Kształt „L” sprawia, że instalacja BetaLine UV do istniejących lub nowych rurociągów jest bardzo prosta. Komora UV może być zainstalowana w głównym rurociągu lub obwodnicy, pionowo lub poziomo, co oznacza, że może się obracać o 360° wokół osi wlotu. BetaLine UV stosuje niskociśnieniowe lampy UV (amalgamat), które są dostępne w różnych długościach, emitujących wąskie pasmo długości fal, z których najważniejsza to 254 nm do dezynfekcji lub innych celów. Ze względu na końcówkę o silnej budowie w górnej części komory UV, obsługa BetaLine jest bardzo prosta i wymaga jedynie podstawowych umiejętności. Wszystkie wewnętrzne elementy są łatwo dostępne do usuwania lub wymiany. Wszystkie systemy BetaLine skutecznie zapobiegają zanieczyszczaniu sensorów UV i rękawów kwarcu poprzez działający ręcznie lub automatycznie – unikalny na rynku – mechanizm przeciwporostowy. W zależności od rodzaju system może być wyposażony w prosty lub bardzo zaawansowany sterownik PLC. Przyjazny dla użytkownika zestaw kontrolerów Lambda zabezpiecza prawidłowe działanie BetaLine UV.

Seria GammaLine UV to prosty i najbardziej podstawowy system UV. Mimo to zapewnia dobrze zaprojektowane, niezawodne komponenty. Szafa sterownicza jest wyposażona w licznik czasu montowany bezpośrednio do komory UV. Obudowę można obrócić o 90° co umożliwia jej montaż w rurociągach poziomo i pionowo. Kształt litery „L” sprawia, że instalacja GammaLine UV jest bardzo prosta. Dzięki prostej budowie, komory mogą być łatwo instalowane w głównej rurze lub obwodnicy. Komorę można zainstalować w poziome i pionie z wyjściem w każdym kierunku, co oznacza, że można ją obracać o 360° wokół osi wlotu. Solidna konstrukcja GammaLine UV oznacza, że może pracować np. w pomieszczeniach o wysokim drganiu maszyn. GammaLine UV stosuje niskociśnieniowe lampy UV (amalgamat), które są dostępne w różnych długościach, emitujących wąskie pasmo długości fal, z których najważniejsza to 254 nm do dezynfekcji lub innych celów. Wymiany części zamiennych można dokonać ręcznie, bez użycia narzędzi. Opcjonalnie GammaLine UV oferuje sensor UV 254 nm (4–20 mA) stałej kontroli produkcji UV z lampy.

Seria SigmaLine UV to system wyposażony w lampy średniego ciśnienia światła UV. Seria jest przeznaczona do uzdatniania wszystkich rodzajów czystej wody, takich jak woda w basenie. Kształt „I” powoduje niskie straty i łatwą instalację do nowych lub istniejących rurociągów. Lampy średnich ciśnień światła UV o przedłużonej żywotności są niewielkie i emitują szerokie spektrum długości fal o wysokiej intensywności dla skutecznej dezynfekcji. Zastosowana technologia umożliwia usunięcie lampy podczas przepływu wody bez dekompresji systemu. Czujnik UV (4–20 mA) kontroluje produkcję światła w sposób ciągły. W przypadku uszkodzenia tulei kwarcowej, zmiany jakości wody lub starzenia się światła, czujnik zapewni sygnał alarmowy. Kontroler Lambda zabezpiecza działanie SigmaLine UV. Produkt został opracowany przez ekspertów światła ultrafioletowego.

Miernik przepuszczalności – oferujemy również niezawodny, prosty, przenośny miernik przepuszczalności UV do pomiaru jakości wody (UVT10 lub SAC) na miejscu. Kiedy należy używać bestUVT10:
– aby dokonać wyboru odpowiedniego systemu UV na miejscu,
– dla sprawdzenia rzeczywistej transmitancji UV podczas rozruchu systemu UV,
– aby zrozumieć wskazania czujników UV podczas pracy,
– w celu sprawdzenia zmian jakości wody w przypadku alarmu.
BestUVT10 jest wyposażony w akumulator, który pozwala na badanie jakości wody w miejscu bez bezpośredniego zasilania.

 


TEKST: PIOTR BANACH/VELTECH
FOTO: ARCHIWUM FIRMY VELTECH/bestUV