Szkolenia Fundacji Ratownictwa BEZPIECZNI NAD WODĄ

Ostatnie lata zaowocowały zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, mających wpływ na funkcjonowanie służby ratowniczej na pływalni.  Wiele aktów prawnych uległo derogacji lub nowelizacji. Na ich miejsce wprowadzono nowe, regulujące w odmienny sposób obowiązki zarządzających pływalnią w zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom tych obiektów, organizacji pracy służby ratowniczej i zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom pływalni i jej pracownikom. Zmianie uległa również część przepisów dotycząca funkcjonowania i kwalifikacji służb ratowniczych oraz osób prowadzących zajęcia z grupami zorganizowanymi. Pojawiły się różnorodne interpretacje obowiązujących przepisów oraz pierwsze wyroki sądowe wskazujące na zmianę dotychczasowej linii orzecznictwa, szczególnie w zakresie odpowiedzialności cywilnej zarządzającego wyznaczonym obszarem wodnym za zaistniałe na terenie pływalni wypadki, odpowiedzialności karnej zarządzającego wyznaczonym obszarem wodnym za wadliwą organizację pracy służby ratowniczej oraz zatrudniania ratowników wodnych na podstawie umów cywilnoprawnych.

UNIWERS SERWIS Sp. z o.o. przy współpracy Fundacji Ratownictwa BEZPIECZNI NAD WODĄ organizuje w dniach 17 i 18 listopada 2015 w Warszawie dwa jednodniowe seminaria poświęcone tej tematyce:

17 listopadaOdpowiedzialnośćkarna i cywilnazarządzającego wyznaczonym obszarem wodnym w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i pracownikom pływalni – wybrane elementy zarządzania ryzykiem wypadkowym w świetle zmian przepisów prawnych 2010-2015, aktualnych wyroków sądów powszechnych, doświadczeń z pracy biegłego sądowego i eksploatacji obiektów

http://polrescue.aq.pl/osrodekszkolenia/szkolspec/odpowiedzialnosc%202015/odpowiedzialnosc2015.htm

18 listopada Regulacje prawne oraz rozwiązania organizacyjne, dotyczące pracy służb ratownictwa wodnego na pływalni w świetle zmian przepisów prawnych 2010-2015, aktualnych wyroków sądów powszechnych, wybranych wyników kontroli PIP i NIK, doświadczeń z pracy biegłego sądowego i bieżącej eksploatacji obiektów

http://polrescue.aq.pl/osrodekszkolenia/szkolspec/praca%20sluzb%20rat%202015/pracasluzbrat2015.htm

Seminaria nastawione będą na pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów, związanych z poruszaną problematyką, zgłaszanych przez uczestników.

Termin szkolenia: 17 i 18 listopada 2015 (w godz. 09.00.-17.00)

Miejsce szkolenia: Warszawa, Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Pileckiego 122

Forma zajęć: seminarium warsztatowe

Ilość miejsc ograniczona

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: uniwers-serwis@wp.pl
Szczegółowe informacje w poniższych linkach:

Tematyka seminarium 17 listopada – odpowiedzialność karna i cywilna
Tematyka seminarium 18 listopada – Regulacje prawne oraz rozwiązania organizacyjne