Reklama

SZKOLENIE – WENTYLACJA I KLIMATYZACJA PŁYWALNI KRYTYCH

WENTYLACJA I KLIMATYZACA PŁYWALNI KRYTYCH

Remont/modernizacja systemu, monitoring i wizualizacja systemu BMS – SCADA

27-28 listopada 2014

 

Stale rosnące koszty eksploatacji obiektów basenowych, zmuszają do podejmowania różnorakich działań w kierunku poszukiwania oszczędności. Istotnym składnikiem kosztów jest energia cieplna. Należy więc dążyć do jak najbardziej racjonalnego gospodarowania nią, np.: poprzez optymalne wykorzystanie istniejących urządzeń, niskonakładową modernizację bądź, jeżeli powyższe rozwiązania nie spełnią oczekiwań – remont całego lub części systemu wentylacji.

Celem tego szkolenia jest doskonalenie kompetencji pracowników basenów, podczas którego omówione zostaną między innymi zagadnienia: sposoby właściwej eksploatacji systemu klimatyzacji z uwzględnieniem zachowania komfortu cieplnego; identyfikacja wadliwie działającego systemu; sposoby zapobiegania dewastacji obiektu spowodowanego zawilgoceniem, usprawnienie funkcjonowania systemu wentylacji/klimatyzacji; możliwości modernizacji oraz przeprowadzania prac remontowych.


ZAKRES SZKOLENIA:

1. Trochę teorii – Wentylacja i klimatyzacja.
2. Warunki klimatyczne krytych pływalni (hal basenowych, natrysków, szatni, recepcji) – specyfika obiektów.
3. Analiza istniejącej instalacji wentylacji (klimatyzacji):

  • właściwa/niewłaściwa wentylacja pomieszczeń,
  • konstrukcja budynku oraz jego izolacja,
  • ocena wielkości zużycia energii cieplnej i elektrycznej,
  • stan techniczny urządzeń,
  • źródła ciepła i/lub chłodu.

4. Przyczyny niedomagań instalacji wentylacyjnej (klimatyzacyjnej) lub wysokich kosztów eksploatacji.
5. Kiedy należy podjąć decyzję o modernizacji instalacji wentylacyjnej (klimatyzacyjnej)?
6. Przygotowanie zakresu prac modernizacyjnych, określenie nowych rozwiązań technicznych.
7. Sporządzenie koncepcji rozwiązań technicznych uwzględniające niezbędne kryteria:

  • bilans wilgoci i ciepła w poszczególnych obszarach hali basenowej i w poszczególnych
  • bilans powietrza ze względów sanitarnych,
  • bilans powietrza ze względu na ochronę okien przed zaparowaniem,
  • analiza zapobiegania zastoinom powietrza.

8. Przygotowanie dokumentacji przetargowej. Źródła finansowania.
9. Projekt wykonawczy jako czynnik mający decydujący wpływ na powodzenie przedsięwzięcia.
10.Etap realizacji i rozruchu zmodernizowanej instalacji. Warunki zachowania ochrony gwarancyjnej podczas eksploatacji.
11.Najczęściej spotykane rozwiązania automatyki.
12.Automatyczne sterowanie analogowo-logiczne, monitoring i wizualizacja BMS – SCADA, stosowane zabezpieczenia.


ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie jest kierowane do dyrektorów i pracowników basenów, którzy pragną doskonalić swoje umiejętności w zakresie prowadzenia kontroli wentylacji i klimatyzacji lub chcą posiąść wiedzę w tym zakresie.

PROGRAM SZKOLENIA:

27 LISTOPADA

9:00-13:00 wykłady Z. Wnukowicz

13:00-14:00 obiad

14:00-16:00 wykłady Z. Wnukowicz

28 LISTOPADA

8:00-13:00 wykłady A. Paczkowski i Z. Wnukowicz

13:00-14:00 obiad

14:00-16:00 wykłady Z. Wnukowicz


WYKŁADOWCY:

Zbigniew Wnukowicz – specjalista firmy ELBAS, którego wieloletnie doświadczenie praktyczne w projektowaniu i modernizacji systemów wentylacji/klimatyzacji pływalni krytych umożliwi uczestnikom pozyskanie wiedzy, która pozwoli na ograniczenie kosztów związanych z eksploatacją systemu wentylacji/klimatyzacji, a podczas etapu przygotowawczego do remontu – usprawni go i przyczyni się do podejmowania optymalnych decyzji,

Andrzej Paczkowski – specjalista Polskiego Związku Pływackiego ds. wentylacji/klimatyzacji obiektów pływackich.

Pobierz kartę zgłoszeniową TUTAJ