Reklama

Szokowe chlorowanie

Wady i zalety

Z punktu widzenia bezpieczeństwa sanitarnego osób korzystających z basenów pływackich najważniejszym procesem w technologii uzdatniania wody basenowej jest dezynfekcja. Ten proces jest ostatnim etapem uzdatniania, wszystkie pozostałe mają miejsce wcześniej, a ich celem jest takie przygotowanie wody do dezynfekcji, aby była ona najbardziej efektywna.

W basenach publicznych konieczne jest stosowanie do dezynfekcji wody związków chloru, których obecność na wymaganym poziomie przez całą dobę pozwala na właściwą ochronę kąpiących się osób przed zakażeniami różnymi drobnoustrojami wprowadzanymi do wody przez jej użytkowników.Wolny chlor
Chlor wolny obecny przez cały czas w wodzie basenu pełni funkcje ochronne poprzez ciągłą eliminację zarazków chorobotwórczych wprowadzanych przez kąpiących się, a tym samym zapobiega ich przemieszczaniu się od jednej osoby do drugiej. To jest podstawowe zadanie chloru wolnego obecnego w wodzie uzdatnionej wprowadzanej do basenu. Nie jest to niestety jego jedyne zadanie – chlor wolny, jako że jest silnym utleniaczem, reaguje z obecnymi w wodzie basenu związkami zawierającymi azot, tworząc niepożądane związki chemiczne tj. chloraminy…WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 4/2010

 


AUTOR: MAŁGORZATA PRĘDOTA