Reklama

Techniczne możliwości rozwiązania modernizacji – remontów systemów oczyszczania wody basenowej w krytych pływalniach

Filtry ciśnieniowe

Filtry ciśnieniowe produkowane są jako zbiorniki z dwiema dennicami i płaszczem – częścią walcową oraz elementami wyposażenia wewnętrznego i zewnętrznego, wraz z orurowaniem i armaturą. Zbiorniki filtrów są zasypywane materiałem filtracyjnym odpowiedniego rodzaju, granulacji i określonej wysokości.

Stalowe zbiorniki filtrów ciśnieniowych produkowane są w dwóch zasadniczych typach: o zbiornikach odpornych na działanie ozonu (typ 7050, poddany dodatkowej obróbce cieplnej) oraz o zbiornikach nieodpornych na działanie ozonu (typ 7010). Obecnie stosowane zbiorniki filtrów ciśnieniowych wykonane są z kompozytów tworzyw sztucznych (żywica poliestrowa, włókno szklane i wypełniacz), z odpowiednią wykładziną odporną na agresywne działanie wody basenowej i środków chemicznych.

Zbiorniki ciśnieniowych filtrów basenowych produkowane są zgodnie z normami DIN 19643 i 19605 i powinny być dopuszczone do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego.

Średnice filtrów ciśnieniowych dla basenów publicznych produkuje się w zakresie 600–3000 mm, przy wysokości cylindra, płaszcza 1700 mm, dla złoża o wysokości 1200 mm, oraz 2000 mm, dla złoża o wysokości 1500 mm.

Złoże filtracyjne spoczywa na płycie dennej wyposażonej w odpowiednią liczbę szczelinowych dysz filtracyjnych, wykonanych z tworzywa sztucznego. Szerokość szczelin dysz powinna być dostosowana do typu złoża. W dolnej części przestrzeni między dennicą dolną i płytą drenażową znajduje się króciec dolny z kołnierzem. W dnie dennicy umieszczony jest króciec i zawór spustowy.

Przestrzeń filtra powinna być odpowietrzana za pomocą rury z zaworem odpowietrzającym, umieszczonym nad górną dennicą. W górnej części walcowej zbiornika znajduje się lej przelewowy. Zbiorniki filtrów są ustawiane na stopach – nogach walcowych albo cylindrycznej lub stożkowej podstawie.

Wysokość filtra, w zależności od średnicy, może wynosić 2,5–3,2 m. Umożliwia to jego montaż w pomieszczeniach o wysokości 3,2–3,8 m.

Filtry o średnicy powyżej 1200 mm posiadają:

  • dwa króćce: dopływowy i odpływowy z kołnierzami;
  • zespół rurociągów z tworzyw sztucznych (PVC-U) o odpowiednio dobranej średnicy przy zachowaniu w nich prędkości przepływu wody w = 1,5–1,8m/s w czasie fi ltracji;
  • zespół 5 zaworów klapowych do sterowania pracą filtra w sposób ręczny lub automatyczny;
  • dwa manometry do pomiaru ciśnienia na dopływie i odpływie oraz porównawczo spadku ciśnienia;
  • dwa zawory kulowe do poboru prób wody;
  • zawory spustowy i odpowietrzający.

Filtry o średnicach do 1200 mm montowane są najczęściej na płycie z pompą i uzbrojeniem technicznym. Do sterowania pracą filtra służą: zawór sześciodrogowy, zamontowany w zespole z orurowaniem z tworzyw sztucznych o średnicach dostosowanych do wydajności, dwa manometry do pomiaru ciśnienia oraz pośrednio spadku ciśnienia, zestaw dwóch zaworów do poboru prób wody oraz zawór spustowy i odpowietrzający.

 

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 21

 

TEKST I FOTO | Florian G. Piechurski