Reklama

Termy Tarnowskie

Źródło satysfakcji

Tarnowo Podgórne to podpoznańska gmina, która jest znana przede wszystkim z gospodarności i szybkiego rozwoju. Ale jest w niej coś jeszcze. Coś, co w najbliższym czasie może stać się magnesem dla kolejnych inwestorów.

Są to wody termalne, które od niedawna wpisały się na trwałe w mapę Tarnowa. Odwiert GT-1 wykonano w sierpniu 2011 roku w znacznej części ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Próbki wody poddano analizie chemicznej i mikrobiologicznej w Pracowni Badania Wód Przedsiębiorstwa Geologicznego Polgeol w Warszawie oraz w Zakładzie Tworzyw Uzdrowiskowych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Poznaniu.
Na podstawie analiz wodę czerpaną z otworu GT-1 należy scharakteryzować jako chlorkowo-sodową, jodkową (solankę) termalną. Wody geotermalne tego typu są zalecane do kąpieli indywidualnych w wannach lub zbiorowych basenach kąpielowych. Ze względu na zawartość rozpuszczonych w niej pierwiastków woda w stanie naturalnym może być wykorzystywana do celów leczniczych, a po rozcieńczeniu do celów rehabilitacyjnych i profilaktycznych. Kąpiel w tego typu solance, zwłaszcza często powtarzana, może być doskonałym bodźcem stymulującym wydolność fizyczną, a co za tym idzie – źródłem satysfakcji i dobrego samopoczucia…WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 13

 


TEKST I WIZUALIZACJE: TERMY TARNOWSKIE