Ważne szczegóły

Przy projektowaniu czy planowaniu remontu warto zwrócić uwagę na, mogłoby się wydawać, niewiele znaczące szczegóły, które mogą wpłynąć na odbiór obiektu przez gości

 

serap_001Odwodnienie liniowe

Odwonienie liniowe jest alternatywą dla popularnych odwodnień punktowych plaży, natrysków, szatni i części mokrych. Charakteryzuje się ono koniecznością wykonania jedynie dwóch spadków w stronę kształtek, a nie jak w przypadku odwodnienia punktowego – aż czterech, które wymagają cięcia i układania płytek na tzw. zakładkę.

Odwodnienie liniowe jest rozwiązaniem estetycznym, niewymagającym docinania płytek pod różnym kątem (fot. 1, 2). Co więcej niebezpieczne nierówności kantów są naturalnym zjawiskiem w przypadku stosunkowo miękkiej ceramiki, np. kamionki. Rozwiązanie odwodnień punktowych wymaga od wykonawcy bardzo dużego doświadczenia oraz staranności, tak aby płytki wyglądały estetycznie. Dodatkowo, odwodnienie punktowe praktycznie eliminuje możliwość zastosowania dużogabarytowych płytek, zwłaszcza na niewielkich powierzchniach, gdyż konieczność układania płytek na zakładkę może sprawić, że niewielka ich ilość pozostanie w całości. Warto również pamiętać, że w przypadku odwodnień punktowych z powodu trudnych do wykonania spadków częściej dochodzi do zastojów wody, w których tworzą się siedliska bakterii oraz grzybów niebezpiecznych dla zdrowia człowieka.

Rynna przelewowa

W poprzednim artykule przedstawialiśmy Państwu różne rodzaje rynien przelewowych. Zwykle w przypadku rynien Wiesbaden wykonawcy posuwają się do wykonania tańszej rynny żelbetowej, ukształtowanej na etapie wylewania niecki basenowej i wykończenia jej mozaikami. W ofercie SeraPool można znaleźć gotowe kształtki oraz półkształtki dla łuków (fot. 3). Wykonanie takiej rynny kształtkami systemowymi jest szybsze oraz łatwiejsze i bardziej higieniczne ze względu na mniejszą ilość fug. Co więcej, w przypadku rynny wykończonej mozaikami może dojść do bardzo nieestetycznego efektu – głównie ze względu na większą trudność wykonania mozaiki na łukach i w zagłębieniach (fot. 4, 5). Dla porównania, fot. 6 przedstawia rynnę przelewową estetycznie wykończoną porcelanową mozaiką SeraPool.

Naroża wyoblające

Często na etapie wykonawstwa narożniki czy kątowniki są pomijane. Warto zwrócić uwagę, z jakiego materiału mają być wykonane wyoblenia – stosuje się kątowniki ceramiczne albo tworzywowe. Niestety kątowniki tworzywowe są nietrwałe, łatwo się deformują, odbarwiają i łamią. Jest to oczywiście rozwiązanie tańsze, jednak jakościowo i wytrzymałościowo gorsze. Często stosowane w domach prywatnych, niekoniecznie sprawdza się w obiektach, w których dzienna liczba gości ma wahać się od kilkuset do kilku tysięcy.

serap_002

Ceramiczne narożniki są rozwiązaniem trwalszym i bezpieczniejszym z punktu widzenia higieny. Celem wyoblenia rogów jest właśnie higiena i bezpieczeństwo. Higiena – ponieważ wyoblenia ułatwiają czyszczenie w kątach (co w nieckach żelbetowych wykończonych ceramiką jest szalenie ważne, gdyż żaden odkurzacz nie radzi sobie z niewyoblonym stykiem dno – ściana niecki), oraz bezpieczeństwo – ponieważ wyoblenia w niecce i poza nią powinny mieć odznaczający się kolor w miejscach, w których istnieje niebezpieczeństwo uderzenia lub upadku, albo na rogach murków, tak aby w przypadku upadków zminimalizować ryzyko poważniejszych urazów (fot. 7, 8).

SeraPool Polska
tel.: 509 123 814
polska@serapool.pl
www.serapool.pl

serapool

 

 

 

 

TEKST I FOTO | Firma SeraPool Polska