Wielofunkcyjny kryty basen pływacki w Morągu

W 2011 r. na zlecenie Urzędu Miasta w Morągu opracowano dokumentację wielobranżową pływalni, a w kwietniu br. rozpoczęto realizację.

Program przedstawianej pływalni został rozszerzony w porównaniu z typowym programem miejskiej pływalni o kilka istotnych elementów:

  • zastosowano ruchome dno na dwóch 25-metrowych torach basenu;
  • wydzielono podwórko do opalania się i odpoczynku z oczkiem wodnym i wodospadem;
  • zaprojektowano bogatszy, 4-kabinowy zespół saunowy;
  • przy pływalni rozmieszczono salę siłowni i aerobiku;
  • zaprojektowano boczne wyjście bezpośrednio z hali basenowej na zewnętrzną plażę trawiastą.

W przyszłości planowane jest tutaj kąpielisko. Możliwa jest też rozbudowa o przyległy z boku obiekt kubaturowy.

Lokalizacja i posadowienie budynku

Teren rozmieszczenia budynku jest dosyć charakterystyczny – jest cały zielony i pochylony, z przewyższeniem tył/przód wynoszącym około 5 m. Z przodu planowana jest droga osiedlowa, z tyłu biegnie chodnik łączący szkołę z osiedlem. Istotny jest też wymóg pozostawienia 70% terenu biologicznie czynnego, minimalizacji terenu zabudowy projektowanej pływalni oraz zalecenie umożliwienia zlokalizowania na terenie dodatkowych inwestycji w przyszłości.

Ze względu na powyższe bryła budynku została wtopiona w teren, ukrywając część kubatury w taki sposób, żeby zrobić wrażenie wyrastania (wypływania) budynku z terenu. Dachy bocznych części obiektu – nawy – zrównane są z poziomem terenu i wykorzystane jako dachy zielone użytkowe. Wyższą kubaturę środkową hali basenowej wyprowadzono jako charakterystyczną bryłę nadterenową. Uzyskano w ten sposób zamierzony efekt – falujący, opadający w stronę głównego wejścia teren zielony i wyrastający z tej łąki strzelisty dach hali basenowej.

Główne wejście będzie prowadziło z projektowanej ulicy osiedlowej. Rozmieszczono tutaj parkingi dla samochodów osobowych i autokarów.

Zieleń

Zaproponowano „artystyczny” sposób aranżacji terenów zielonych w postaci pasów o różnej szerokości z nasadzeniem niskiej zieleni w odmiennych kolorach, które biegną wzdłuż działki równolegle do budynku. Między wybranymi pasami biegną wąskie ścieżki utwardzone, bez połączenia między nimi. Założono, że można będzie spacerować lub odpoczywać na trawnikach.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 17

 

TEKST I WIZUALIZACJE | Paweł Tiepłow