Z myślą o najmłodszych

Zarządcy obiektami sportowymi, wychodząc naprzeciw coraz bardziej aktywnemu społeczeństwu, uatrakcyjniają ofertę swoich ośrodków, aby zapewnić sobie pełną frekwencję niezależnie od pory dnia.

Obiekty basenowe zwykle składają się z części sportowej, w której znajduje się niecka o wymiarach 12,5 × 25 m oraz części rekreacyjnej. Wadą takiego rozwiązania, na którą często wskazują rodzice dzieci przedszkolnych i młodszych, jest brak części dla najmłodszych użytkowników, tj. dzieci w wieku do 3–4 lat.

Jak uatrakcyjnić ofertę

Za dobry przykład umiejętnego dostosowania się do potrzeb wszystkich klientów może służyć Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie. Pływalnia wyposażona była w pięciotorowy basen sportowy o wymiarach 12,5 × 25 m z niewielką trybuną umiejscowioną na antresoli, basen rekreacyjny z atrakcjami oraz wieżę ze zjeżdżalnią. Powierzchnia pod wejściem na wieżę była niezagospodarowana, znajdowały się tam jedynie miejsca do siedzenia dla małych dzieci wraz z zabawkami. Projektanci stanęli przed zadaniem wykonania projektu brodzika nieingerującego w konstrukcję, wizerunek zewnętrzny budynku, jego powierzchnię, kubaturę itp. W celu zminimalizowania kosztów inwestycyjnych oraz czasu wykonania zapotrzebowanie na wodę miało być pokryte przez istniejącą stację uzdatniania wody dla części rekreacyjnej wraz ze zjeżdżalnią. Realizacja miała być możliwie krótka i odbyć się w trakcie przerwy technologicznej – ok. 4 tygodni, co wymagało zaprojektowania prefabrykowanych elementów gotowych do szybkiego montażu oraz rozpisania i wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu publicznego już na ok. 2 miesiące przed planowaną przerwą technologiczną.

trans_0211

Realizacja projektu

Wykonanie brodzika dopasowanego do istniejącego obiektu z koniecznością nienaruszania konstrukcji wymagało zastosowania specjalnych, dedykowanych rozwiązań pod konkretne zadanie. Rynna przelewowa oraz schody idące po łuku o niewielkim promieniu wbrew pozorom skomplikowały proces wykonawczy. Znacznym ułatwieniem było zastosowanie systemowego i modułowego rozwiązania rynny przelewowej Proteus (rys. 1). Prefabrykowane i skręcane moduły Proteus ze stali nierdzewnej powleczone PVC na gorąco oraz zabezpieczone od strony tylnej nagrzewanym tworzywem sztucznym wraz z systemem wzmocnień oraz kotwień spowodowały, że najtrudniejszy, jak mogłoby się wydawać, element całego projektu skrócił znacznie proces wykonawstwa, a montaż zajął zaledwie 2 dni.

Kolorystycznie niecka została zaprojektowana tak, aby dopasować nowy element do wielobarwnego wzoru na ścianach (rys. 2). Udało się to dzięki zastosowaniu białych porcelanowych mozaik SeraPool 5 × 5 cm i niebieskiej folii na dnie basenu. Najwyraźniejszym elementem są kształtki ceramiczne w kolorze kobaltu zapewniające maksymalne bezpieczeństwo oraz atrakcja basenowa – tęczowy delfi nek podpięty do instalacji uzdatniania wody, pełniący również funkcję dyszy napływowej (rys. 3).

Na stopnice schodów zostały położone antypoślizgowe mozaiki SeraPool 5 × 5 wykonane z porcelany (rys. 4). Mozaiki te mają najwyższą możliwą klasę antypoślizgu zarówno dla powierzchni suchej (C i R13), jak i mokrej (również C i R13) o współczynniku tarcia odpowiednio – 0,87 (co jest równe maksymalnemu kątowi nachylenia powierzchni 41,02°, dla którego płytki utrzymują właściwości antypoślizgowe) oraz 0,94 (co jest równe nachyleniu powierzchni pod kątem 43,23°).

Ciekawym elementem projektu było zastosowanie amortyzującej maty PEM, wykonanej z włókien PVC, przypominającej strukturą makaron spaghetti (stąd potoczna nazwa „makaron”, rys. 5). Mata właśnie dzięki swojej strukturze jest trwale elastyczna i po ustaniu nacisku wraca do swojej pierwotnej formy. Mata jest niewidoczna dla użytkowników, ponieważ instaluje się ją pod folią basenową, przez co folia sprawia wrażenie grubej (ok. 1 cm) i miękkiej. Zastosowanie takiego rozwiązania zapewnia amortyzację upadków, co z punktu widzenia niewielkiej głębokości – 30 cm i przeznaczenia dla najmłodszych użytkowników wydaje się bardzo istotne.

trans_0212

Zadanie zostało wykonane w 4 tygodnie i obejmowało:

  • demontaż okładzin plaży bez naruszenia wylewki na powierzchni ok. 8 m2 oraz okładzin ścian – ok. 5 m2,
  • wykonanie żelbetowych ścian niecki brodzika oraz stopni,
  • montaż systemowych rynien przelewowych Proteus,
  • montaż antypoślizgowej folii PVC na dnie basenu wraz z amortyzującą matą przypominającą w strukturze pozwijany makaron spaghetti,
  • wykonanie systemowych uszczelnień przeciwwodnych wraz z wyłożeniem ścian oraz schodów mozaiką porcelanową SeraPool i wykonaniem fug epoksydowych,
  • uzupełnienie plaży basenowej oraz ścian hali basenowej,
  • rozbudowę instalacji technologii uzdatniania wody oraz instalacji elektrycznej zasilającej rozdzielnicę technologiczną,
  • montaż atrakcji basenowej – wielokolorowego delfinka pełniącego również rolę dyszy napływowej.

Wartość projektu: ok. 150 000 zł netto
Opracowanie projektowe: Pracownia Projektowa Pion z Łodzi
Generalny wykonawca prac: Transcom Sp. z o.o. z Katowic

 

 

 

 

 

Transcom Sp. z o.o.

ul. Józefowska 5
40-145 Katowice
tel.: 32 204 18 87
faks: 32 201 65 36
baseny@transcom.pl
www.transcom.pl

transcom

 

 

 

 

TEKST I FOTO | Firma Transcom