Zaproszenie na wrześniowe szkolenie

Ostatnie lata zaowocowały zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, mających wpływ na bezpieczeństwo funkcjonowania służby ratowniczej na pływalni.  Wiele aktów prawnych uległo derogacji lub nowelizacji. Na ich miejsce wprowadzono nowe, regulujące w odmienny sposób obowiązki zarządzających pływalnią w zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom tych obiektów, organizacji pracy służby ratowniczej i zapewnieniu bezpieczeństwa zajęć prowadzonych na pływalni w grupach zorganizowanych. Zmianie uległa również część przepisów dotycząca funkcjonowania i kwalifikacji służb ratowniczych oraz osób prowadzących zajęcia z grupami zorganizowanymi.

UNIWERS SERWIS Sp. z o.o. przy współpracy Fundacji Ratownictwa BEZPIECZNI NAD WODĄ organizuje w dniach 22 i 23 września 2014 w Warszawie dwa jednodniowe seminaria poświęcone tej tematyce:

22 września – Dokumentacja pracy zespołu ratowników wodnych na pływalni w świetle zmian przepisów prawnych 2011-2014, doświadczeń z pracy biegłego sądowego i eksploatacji obiektów

23 września – Regulacje prawne oraz rozwiązania organizacyjne, dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa grupom zorganizowanym na terenie pływalni w świetle zmian przepisów prawnych 2010-2014 i doświadczeń z eksploatacji obiektów (grupy szkolne, grupy rekreacyjne, grupy wycieczkowe, nauka pływania, rehabilitacja, aquaaerobik, kursy specjalistyczne itp.)

Ramowa tematyka seminariów oraz podstawowe informacje organizacyjne znajdują się w załącznikach oraz na stronach http://polrescue.aq.pl/osrodekszkolenia/szkolspec/bezpieczenstwo%20uzytkownikow%202012/org-prac-rat-2014a.htm oraz http://polrescue.aq.pl/osrodekszkolenia/szkolspec/grupyzorg/grupyzorg.htm

Seminaria nastawione będą na pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów, związanych z poruszaną problematyką, zgłaszanych przez uczestników.

Pobierz załączniki:

Dokumentacja pracy zespołu ratowników wodnych na pływalni

Grupy zorganizowane na pływalni