Reklama

Żelbetowe niecki na pływalniach. Kompendium wiedzy dla inwestora

Realizacja obiektu sportowego, w którym przewiduje się budowę basenu pływackiego, stanowi poważne wyzwanie dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. Niniejszy artykuł przedstawia problemy, które mogą pojawić się przy budowie jednego z głównych elementów pływalni, jakim są żelbetowe niecki z uszczelnieniem zespolonym. Stanowią one najpopularniejsze stosowane rozwiązanie, niemniej ich prawidłowa budowa, zapewniająca bezawaryjne działanie pływalni, pozostaje wymagającym zadaniem.

Artykuł w założeniu ma mieć formułę poradnika dla inwestora oraz osób, z którymi będzie on współpracował, dlatego zrezygnowano z cytowania zapisów norm i podawania wartości liczbowych, na rzecz wskazania wytycznych realizacyjnych oraz potencjalnych zagrożeń wykonawczych. Nie znajdą Państwo w tekście wzorów ani wykresów dla projektantów konstrukcji, bowiem informacje te są dostępne w normach branżowych i literaturze technicznej. Takie przedstawienie tematyki żelbetowych niecek umożliwi inwestorowi, który niekoniecznie musi posiadać wykształcenie inżynierskie, praktyczne zastosowanie w trakcie procesu inwestycyjnego pozyskanych z artykułu wiadomości.

Dobry projekt – fanaberia czy konieczność?

Niecki żelbetowe to zbiorniki na ciecze, których projektowanie i realizacja powinna odpowiadać wymogom aktualnych norm konstrukcji żelbetowych [1]. Przy zastosowaniu pakietów obliczeniowych wykorzystujących metodę MES [2], ich składowe elementy mogą być bardzo precyzyjnie zaprojektowane. Obliczeń tych można z powodzeniem dokonać także przy pomocy prostszych narzędzi do wspomagania projektowania oraz ogólnie dostępnej literatury. Konstrukcje te nie stanowią zatem skomplikowanych ustrojów, jednak ze względu na ich rodzaj, wymagają uwagi podczas projektowania i wykonawstwa, bo jak wiadomo diabeł tkwi w szczegółach.

Dobry projekt zawiera wszystkie ważne elementy, umożliwiające poprawne wykonanie konstrukcji żelbetowych. Istotne szczegóły to m.in. dobór właściwego betonu, w tym określenie jego właściwej konsystencji, podanie sposobu betonowania, dobór średnic prętów oraz ich rozstawów, gatunku stali i otulin, dozbrojenie wrażliwych miejsc wraz z prawidłowymi zestawieniami stali, uwzględniającymi wzajemne przenikanie się prętów, promieniami i krzywiznami ich gięcia oraz sposobami zagęszczania mieszanki betonowej. Poza wymienionymi powyżej aspektami wykonania konstrukcji, kluczowe dla szczelności niecki jest prawidłowe dobranie materiałów izolacyjnych. Ich szczegółowy opis, razem z technologią stosowania, musi znaleźć się w projekcie wykonawczym [3].

Niestety o takie opracowanie, w dobie dominującego w przetargach publicznych kryterium ceny, jest coraz trudniej. W tabeli nr 1 przedstawiono listę pozycji ułatwiającą weryfikację dokumentacji projektowej.

 

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 33

 

TEKST | Przemysław Solarek