Reklama

Źródła i baseny termalne

w Polsce

Najstarsze w Polsce wzmianki na temat wykorzystywania gorących źródeł do wodolecznictwa pochodzą z XIII wieku i dotyczą źródeł w Cieplicach Śląskich i w Lądku-Zdroju. To właśnie w Lądku-Zdroju w XV wieku wzniesiono najstarszy zakład przyrodoleczniczy z basenami termalnymi i przeprowadzono pierwsze badania właściwości leczniczych tych wód.

Źródła termalne w Polsce początkowo były wykorzystywane tylko w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego. W 2012 roku w Polsce 45 miejscowości miało status uzdrowiska, z czego w 42 wykorzystywano wody lecznicze i solankowe, w tym tylko w siedmiu wody hipo- i hipertermalne. W miejscowościach uzdrowiskowych zasoby eksploatacyjne źródeł termalnych szacuje się na 152,75 m3/h. Największe znajdują się w Uniejowie (68 m3/h), który w sierpniu 2012 roku otrzymał status uzdrowiska z uwagi na unikalny skład wody (woda w 83% chlorkowo-sodowa, hipertermalna, radonowa, pobierana z odwiertu PIG/AGH-2 z głębokości 2000 m). Według danych Ministerstwa Zdrowia, na koniec 2011 roku było zinwentaryzowanych 29 złóż wody termalnej, których zasoby eksploatacyjne oszacowano na poziomie 3340,6 m3/h. Największe zasoby tych wód występują w woj. małopolskim (1244,44 m3/h). Z dziesięciu złóż znajdujących się na tym terenie nieeksploatowane są tylko złoża w Poroninie i Siwej Wodzie. Z pozostałych pobór wynosi 5 431 571,01 m3/rok, co stanowi 68,64% poboru ogólnopolskiego…WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 13

 


TEKST: WIESŁAW SMOLEC, JAN GACEK
FOTO: TERMY UNIEJÓW