Kategoria: ZARZĄDZANIE

Bezpieczne pływanie

To duże wyzwanie W ostatnich latach można zaobserwować wzrost ilości wypadków, jakim ulegają w obiektach pływalni uczestnicy grup zorganizowanych dzieci i młodzieży. W pierwszym półroczu 2012 roku wystąpił już jeden wypadek śmiertelny, kilkakrotnie w obiektach…

Programy unijne

Drugie życie projektu Do sekretariatu MOSiR przychodzi list polecony z instytucji wdrażającej program unijny. Pismo informuje, że składany przez jednostkę kilka lat temu projekt wielofunkcyjnego centrum rekreacyjnego z basenem, wcześniej umieszczony na liście rezerwowej, otrzymał…

Kontrola zarządcza

Decydujące starcie W poprzednich artykułach dotyczących kontroli zarządczej stwierdziliśmy, że właściwe wdrożenie kontroli zarządczej wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na trzy kluczowe elementy: zarządzanie przez cele, zarządzanie ryzykiem, coroczną samoocenę kontroli zarządczej. W poprzednim numerze PiB…

Niebezpieczne substancje

Zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo Substancje chemiczne są powszechnie stosowane w środowisku pracy oraz środowisku bytowania człowieka, w związku z tym stanowią dużą grupę czynników szkodliwych dla zdrowia pracowników, konsumentów i środowiska naturalnego. W warunkach…

Prawo zamówień publicznych

Idą zmiany? Ustawa z dnia 24 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (dalej pzp) budzi wiele kontrowersji wśród przedsiębiorców. Dotyczą one m.in. instytucji wykluczenia z przetargu, uregulowanej w art. 24 tej ustawy. Art. 24…

E-karta

Szansa czy zagrożenie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białymstoku jest miejskim zakładem budżetowym powołanym decyzją prezydenta Białegostoku i działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Rady Miejskiej w Białymstoku. Ośrodek realizuje zadania w zakresie wychowania…

Kary umowne

Co warto o nich wiedzieć? Niemalże wszystkie umowy na realizację zamówień publicznych zawierają klauzule dotyczące kar umownych. Dlatego warto przyjrzeć się bliżej tej instytucji i wskazać, jak skutecznie można zastrzec kary umowne oraz jak można…

System Blue Fox

Nowa jakość pływania Niezależnie od tego, czy basen jest niewielkim obiektem wchodzącym w skład kompleksu hotelowego, prywatną inwestycją, czy profesjonalną pływalnią o wymiarach olimpijskich, jego specyfika wymaga zachowania najwyższych standardów. Na pierwszy plan wysuwają się…

Ustawa o bezpieczeństwie

Nowe porządki Od 1 stycznia 2012 roku obowiązuje w zakresie bezpieczeństwa osób korzystających z pływalni Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r. nr…

Raport specjalny

Baseny i parki wodne w Polsce Firma Agrapool Consulting, lider w zarządzaniu obiektami wodnymi w Polsce, przygotowała pierwsze wydanie raportu o rynku basenów w Polsce. Raport jest odpowiedzią na zapotrzebowanie osób zarządzających obiektami, a także…

PPP

Dla sportu O partnerstwie publiczno-prywatnym mówi się w Polsce od dawna. Temat nierzadko jest przedstawiany jako panaceum na chroniczny deficyt samorządów i brak środków na inwestycje. Jednak z biegiem lat wzbudzał także kontrowersje, wzmacniane dodatkowo…

REACH

Unia Europejska o chemikaliach Pierwsze dyrektywy regulujące kwestie nadzoru nad chemikaliami obowiązywały na terenie Wspólnoty od lat 60. XX wieku. Stworzony na ich podstawie system kontroli i nadzoru nie spełniał pokładanych oczekiwań. Dlatego też rozpoczęto…

Kontrola zarządcza

Samoocena Żeby wykorzystać kontrolę zarządczą jako narzędzie nowoczesnego i skutecznego zarządzania, należy wdrożyć trzy kluczowe elementy: zarządzanie przez cele, zarządzanie ryzykiem i coroczną samoocenę kontroli zarządczej. Zajmiemy się ostatnim z elementów – coroczną samooceną kontroli…

Zatrudnić ratownika

Umowa o pracę czy umowa-zlecenie? Jeśli służba ratownicza na pływalni jest pełniona przez podmioty będące osobami fizycznymi (nie firmy), to pomiędzy ratownikiem wodnym a jego pracodawcą musi istnieć stosunek prawny zatrudnienia. Stosunek zatrudnienia może mieć…

Kontrola zarządcza

Czy to ważne? Pewna dyrektor szkoły zapytana przez kontrolera o zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej odpowiedziała: „Ale jeszcze nie dostaliśmy wytycznych od naszych przełożonych”. Reakcja kontrolera była błyskawiczna: „Chce mi Pani powiedzieć, że jednostka nie…

Samorządowy zakład budżetowy

czy dyrektor szkoły… Najwięcej obiektów rekreacyjno-sportowych w Polsce znajduje się w zasobach placówek oświatowych. Chociaż w ostatnich latach obserwujemy dużą dynamikę inwestycji sportowych w naszym kraju, to na zrównoważenie potrzeb w tym zakresie przyjdzie nam…