Kategoria: ZARZĄDZANIE

Kurs zarządzania jakością

czyli jakość „jakosi” nierówna Jakoś to będzie! Otóż niestety, na „jakosi” nie zbudujemy przyszłości, ponieważ w zarządzaniu marketingowym dla sukcesu centrum wodnego najważniejszy jest wysoki poziom jakości… w jakości. Zbyt często „jakoś” ratujemy, a prawie…

Unijne baseny…

…rosną Od naszych ostatnich relacji z placów budowy obiektów basenowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wiele się zmieniło. Inwestycje nabrały tempa, a znaczna ich liczba zakończyła się sukcesem w 2010 i 2011 roku….

Obowiązki pracodawcy

Przepisy Przystąpienie Polski do UE zapoczątkowało w polskim prawie zmiany, których celem jest ujednolicenie istniejącego oraz przyszłego prawa krajowego z obowiązującym we Wspólnocie. Jednym z obszarów, który wymaga takich działań, jest ochrona zdrowia i życia…

Oznakowanie

Ważny czynnik bezpieczeństwa Jednym z ważniejszych elementów składowych, mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników i pracowników w części wodnej obiektu jest jego oznakowanie. Oznakowanie lub jego brak może stanowić istotny, współodpowiedzialny czynnik wypadków na pływalni i…

Wrocławski Park Wodny

Dla każdego coś miłego Wiele obiektów basenowych w Polsce ma w swojej nazwie człon aquapark czy park wodny, ale tylko kilkanaście z nich rzeczywiście zasługuje na to miano. Infrastrukturę aquaparku tworzą baseny kąpielowe o różnych…

Eurofundusze

Szansa na 2011 rok Nowy rok przyniósł kilka istotnych zmian w funduszach unijnych dostępnych w naszym kraju. Zmiana VAT-u może stać się odczuwalna m.in. dla inwestorów kontynuujących budowę obiektów sportowych. Alokacje na konkursy w ramach…

Analiza ekonomiczno-finansowa

Przychody, koszty, zyski Obiekt, który poddano analizie ekonomiczno-finansowej jest budynkiem dwukondygnacyjnym, w którym wyróżnia się trzy główne funkcje użytkowe – pływalnię, fitness i odnowę biologiczną. Nieruchomość jest własnością samorządu terytorialnego. Ma to istotne znaczenie dla wyboru…

Obowiązujące akty prawne

Co w prawie piszczy? Aby zminimalizować odpowiedzialność prawną (karną i cywilną) zarządcy obiektu za skutki nieszczęśliwych wypadków, wszystkie działania organizacyjne muszą być wykonywane w zgodzie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi. W oparciu o nie, zarządzający…

Sukces dzięki funduszom

Strzał w dziesiątkę W Polsce nie brakuje zrealizowanych z sukcesem projektów unijnych dotyczących budowy aquaparków i pływalni, które pozytywnie wpłynęły na rozwój miast i regionów. Kreowanie kierunków rozwoju jednostek samorządowych oparte jest głównie o analizę…

Nieruchomości rekreacyjno-sportowe

Zarządzaj z głową W zarządzaniu nieruchomością rekreacyjno-sportową występują wszystkie elementy procesu zarządzania, które cechują każdą organizację czy też inną nieruchomość – niezależnie czy jest to nieruchomość prywatna czy publiczna. Kierowanie, zarządzanie organizacją i strategią, planowanie,…

Podstawowy sprzęt ratowniczy

Na ratunek – wyposażenie pływalni Wszyscy ratownicy, a także pracownicy obsługi i ochrony powinni być okresowo szkoleni w obsłudze dostępnego sprzętu do udzielania pierwszej pomocy. Okresowo powinny być też prowadzone symulowane akcje ratownicze z elementami…

Zagrożenie chemiczne

Uwaga! Zagrożenie chemiczne to potencjalne niebezpieczeństwo zatrucia, pożaru lub wybuchu, jakie stwarzają z powodu swych własności fizykochemicznych i toksycznych substancje chemiczne stosowane w wysokich stężeniach, ciśnieniach lub temperaturach. Określenie i ocena zagrożenia Ocena ryzyka zawodowego…

PPP czyli jak Przyciągnąć Partnera Prywatnego

Szczegółowa analiza Niezależnie od wyboru podstawy prawnej dla przyszłej kooperacji z sektorem prywatnym, początkiem całego procesu powinna być zawsze szczegółowa analiza prawno-finansowa przedsięwzięcia, która pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy w danym przypadku istnieje szansa na…

Pierwsza pomoc…

…i TyNa pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia pracownikom systemu pierwszej pomocy oraz środków do jej udzielania. W niniejszym artykule omówione zostaną zagadnienia związane z optymalnym wyposażeniem pływalni w sprzęt do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Co mówią…

Unijne inwestycje

Basenowy plac budowy Pierwszy kwartał roku już tradycyjnie pozostał najsłabszym okresem biorąc pod uwagę wykorzystanie środków w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO) jednak mimo to Ministerstwo Rozwoju Regionalnego nie ukrywa zadowolenia. Ogłoszone w kwietniu dane…

Ustawa o koncesji

na roboty budowlane lub usługi Intensywny rozwój społeczny i gospodarczy współczesnych społeczeństw wymaga budowy i utrzymywania infrastruktury publicznej między innymi w takich sektorach jak transport, usługi komunalne, usługi społeczne, obiekty administracji publicznej i inne. Zapewnienie tej…