Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne

Rozpoczęła się realizacja pierwszego etapu budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego będącego inwestycją Politechniki Łódzkiej. Autorem projektu Centrum jest Konsorcjum DEDECO Sp. z o.o. oraz Orłowski, Szymański – Architekci Sp.j.

 

Bryła i otoczenie

Autorzy projektu, mając na uwadze charakter miasta, z jego pofabryczną zabudową, oraz zdając sobie sprawę, jak swobodnie urbanistycznie i architektonicznie zorganizowany jest rejon lokalizacji projektowanego obiektu, starali się stworzyć budynek, który nie przytłoczy okolicy agresywną formą czy kolorem. Za cel obrano wpisanie się nowoczesnym obiektem w estetykę kampusu Politechniki. W ten sposób powstanie forma prosta, wręcz minimalistyczna w widoku zewnętrznym, która z detalem elewacji oraz czytelną funkcją gwarantują, że na przestrzeni lat wygląd obiektu pozostanie neutralny, nie budząc architektonicznego dysonansu w kontekście następujących po sobie trendów architektonicznych i traktowaniu połączeń „nowe-stare”.

W nawiązaniu do ceglanej, pofabrycznej architektury obiektów łódzkich, zastosowano rozwiązanie o podobnej wyrazistości i stylistyce. Bazę stanowią tu barwa, prostokreślne płaszczyzny oraz wielowarstwowość. Różnorodne pod względem technologicznym wnętrze „wybija się” na zewnątrz, organizując zarówno elewacje, jak i zewnętrzną przestrzeń publiczną. Piętno techniczne w postaci doświetleń, czerpni powietrza, fos technicznych itp., pojawiające się na wszystkich elewacjach, zdecydowano się okiełznać, wprowadzając zewnętrzną kurtynę z siatki stalowej. Stworzy ona wrażenie mgiełki unoszącej się wokół budynku, rozmywającej kontury elementów technicznych, którym z tak ograniczonej przestrzeni wewnętrznej pozostają „wyjścia” na zewnątrz w najmniej pożądanych przez projektanta miejscach. Ażurowy woal zapewni widzom wrażenie spójności, a światło i różnorodne faktury elementów tworzących właściwą elewację będą pulsować zgodnie z życiem obiektu.

Gabaryty bryły, po dostosowaniu ich do wymogów określonych w decyzji lokalizacyjnej, czyli uwzględnieniu linii zabudowy, ograniczenia wysokości obiektu do 22 m i odległości od istniejącej zabudowy, zmusiły projektantów do kompaktowego wykorzystania terenu. Obiekt będzie miał pięć kondygnacji nadziemnych i jedną kondygnację podziemną, zlokalizowaną pod południową częścią obiektu. Niewielka przestrzeń publiczna, komunikacja i obsługa techniczna zostały zorganizowane z dużą dbałością o to, aby łączyć wszystkie aktywności – odpoczynek przy niewysokiej zieleni, parkowanie pojazdów, połączony ruch pieszy i kołowy oraz zaopatrzenie obiektu.

 

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 19

 

TEKST | Natalia Zombirt
WIZUALIZACJE | Archiwum firmy DEDECO