Reklama

Analiza ekonomiczno-finansowa

analiza_fin

Przychody, koszty, zyski

Obiekt, który poddano analizie ekonomiczno-finansowej jest budynkiem dwukondygnacyjnym, w którym wyróżnia się trzy główne funkcje użytkowe – pływalnię, fitness i odnowę biologiczną. Nieruchomość jest własnością samorządu terytorialnego.

Ma to istotne znaczenie dla wyboru sposobu zarządzania (forma organizacyjno-prawna – samorządowy zakład budżetowy). W bliskim sąsiedztwie pływalni funkcjonują trzy konkurencyjne obiekty, świadczące podobne usługi dla mieszkańców. Podstawowymi elementami bieżącej analizy finansowej są wpływy i wydatki.Źródła wpływów analizowanej nieruchomości:
- wpływy z dzierżawy i najmu powierzchni,
- odsetki bankowe,
- wpływy z różnych dochodów (napoje, opłaty startowe, sponsoring, opłaty członkowskie/klubowe i inne),
- wpływy ze sprzedaży usług krytej pływalni,
- wpływy ze sprzedaży usług studia fitness,
- dotacje przedmiotowe.WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 7 (luty-czerwiec 2011)

 


TEKST: RENATA POPEK