Barwa wody basenowej

Zjawiska fizyczne wpływające na percepcję barwy wody w basenie

Woda występuje w wielu postaciach na naszej planecie i jest postrzegana w zmiennych kolorach. Przyczyną takiego zjawiska jest pochłanianie i rozpraszanie widma światła z różną intensywnością i w zależności od częstotliwości.

Najszybciej zanika kolor czerwony i pomarańczowy, najpóźniej niebieski, dlatego też płytka woda jest zielonkawa, głębiej turkusowa, potem niebieska. W basenach zjawisko to występuje z intensywnością proporcjonalną do głębokości. Zmiana widma światła w wyniku przenikania przez wodę zniekształca barwy okładzin niecek basenowych. Efekt ten narasta wraz z głębokością. Wielokrotnie w publikacjach i dyskusjach przewijają się określenia koloru wody. Spotyka się zdanie, że woda jest niebieska, zielona, że zależy od rodzaju glonów, że odbija się w niej niebo, że zależy od zawartości soli itp. Istotnie barwa powierzchni wody zależy od wielu czynników takich jak oświetlenie, zawartość związków chemicznych, organicznych czy zawiesin. Jednak obserwując tzw. czystą wodę bez domieszek lub zawiesin też odróżniamy różne kolory. Woda to najbardziej pospolicie występujący i najczęściej spotykany na naszej planecie związek chemiczny, zgodnie z definicją jest bezbarwna. Rodzą się pytania, dlaczego woda jest postrzegana w tak wielu kolorach? Dlaczego czysta woda w szklance jest bezbarwna a nalana do większego zbiornika np. wanny lub basenu wydaje się zabarwiona?WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 4/2010

 


TEKST: ZBYSZKO BUJNIEWICZ, HANNA ADAMCZYK-BUJNIEWICZ
FOTO: ARCHIWUM AUTORÓW