Basen zamiast patio

Czy to możliwe?

Bezużyteczne patio znajdujące się na zapleczu siłowni i sali gimnastycznej katowickiej hali widowiskowo-sportowej Spodek stało się (dzięki pomysłowości MOSiR-u Katowice) wspaniałą i nowoczesną halą basenową z zapleczem spa.

Zadanie inwestycyjne nie było łatwe, ponieważ wszystkie prace były prowadzone w pomieszczeniach bezpośrednio sąsiadujących z funkcjonującymi pomieszczeniami biurowymi MOSiR-u Katowice. Zadanie to zostało zrealizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Powierzchnia przeznaczona do posadowienia basenu była bezużyteczna i porośnięta trawami.
Zastosowane rozwiązania
Obiekt został wyposażony w nowoczesne instalacje elektryczne i sanitarne. System wentylacji hali basenu oparty jest na nowoczesnej centrali basenowej Notus firmy Elbas, prace w tym zakresie zostały zrealizowane przez firmę Ventix. Instalacja uzdatniania wody basenowej została wyposażona w technologię podciśnieniową gwarantującą najwyższą jakość wody przy bardzo niskich kosztach eksploatacji i małych gabarytach urządzenia. Ta technologia filtracji eliminuje konieczność stosowania koagulacji. Do dezynfekcji wody basenowej zastosowano chlor wytwarzany na miejscu z soli kuchennej. Jako wspomaganie procesu dezynfekcji została zastosowana średniociśnieniowa lampa UV firmy Best UV. Systemy dezynfekcji nie wymagają używania dodatkowych środków chemicznych do korekty odczynu pH wody. Automatyczne układy sterowania i system zdalnego monitoringu sprawiają, że urządzenia nie wymagają ciągłego nadzoru technicznego. Wszystkie sygnały alarmowe są przesyłane drogą internetową do określonych osób. Powierzchnia stacji uzdatnia wody basenowej wynosi niespełna 10 m2. Wszystkie pomieszczenia zostały kompletnie wyposażone, a w pomieszczeniu masażu zainstalowano nowoczesne łóżko do automatycznego masażu wodnego na sucho. Posadzki i ściany zostały wyłożone najwyższej jakości gresem porcelanowym.
Program architektoniczny obejmował budowę:
– basenu ze stali nierdzewnej o powierzchni lustra wody około 130 m2 wyposażonego w leżanki wodne, siedziska do masażu, gejzer oraz kaskadę wodną,
– zaplecza socjalnego dla użytkowników,
– pomieszczenia ratownika,
– pomieszczenia masażu,
– zaplecza spa wyposażonego w łaźnię parową, saunę, natryski wrażeń, wannę schładzającą, podgrzewane leżanki zlokalizowane w pomieszczeniu relaksu,
– pomieszczeń technologicznych.Główne prace przygotowawcze trwały w okresie zimowym, co dodatkowo stanowiło duże utrudnienie. Cała powierzchnia patio została zadaszona świetlikiem wykonanym w konstrukcji aluminiowo-szklanej. Konstrukcja basenu została wykonana w technologii stali nierdzewnej przez firmę ESM GmbH.

Wszystko w 10 miesięcy
Czas realizacji robót obejmujący prace projektowe, uzgodnienia formalne, uzyskanie pozwolenia na budowę i prace budowlane wyniósł 10 miesięcy. Koszt brutto zrealizowanych robót zamknął się kwotą niespełna 4,5 mln zł. Generalnym wykonawcą była firma Transcom Sp. z o.o. Katowice.

 


TEKST I FOTO: FIRMA TRANSCOM KATOWICE