Reklama

Baseny infinity

Baseny z ukrytą krawędzią

Baseny z rozwiązaniami infinity edge – ukrytą krawędzią są ważnym środkiem wyrazu we współczesnej architekturze użytkowej i dekoracyjnej.

Ich zastosowanie podnosi atrakcyjność funkcjonalną i wizualną obiektów, a siła ich oddziaływania polega na wywoływaniu złudzeń optycznych o fenomenalnej estetyce, mogącej w sposób wirtuozerski wpisywać się zarówno w warstwę krajobrazową, jak i wewnętrzną przestrzeń budynków. Zagraniczne przykłady takich basenów i ich kompleksów pokazują, jak różnorodne mogą być konteksty zastosowań i jakie efekty z punktu widzenia użytkownika (odbiorcy) można osiągnąć. Ponadto potwierdzają rozwój nurtu prokrajobrazowego w projektowaniu obiektów rekreacyjnych i rozrywkowych, którego ideę warto upowszechniać na gruncie polskim. Dowodem na to są pierwsze pojawiające się obiekty w kraju.
Definicja i geneza
Baseny typu infinity [1, 4, 8] (ang. infinity edge pool, negative edge, zero edge, disappearing edge, vanishing edge pool – w tłumaczeniu słownikowym – basen z ukrytą krawędzią [9], basen bez krawędzi, basen z widokiem na linię horyzontu [10], basen bez końca [5]) to baseny użytkowe lub dekoracyjne, które stają się ozdobą dla otaczającego krajobrazu, podkreślają piękno widoków i miejsc, a także uatrakcyjniają użytkownikom obserwację otaczających zjawisk, takich jak wschód lub zachód słońca, ruch chmur na niebie czy pojawianie się gwiazd. Termin ten jest używany w odniesieniu do pojedynczego basenu z jedną (fot. 2a, b, c, 3a, b, 4) lub wieloma (fot. 6a) ukrytymi krawędziami, a także kompozycji kilku basenów o płynnym, kaskadowym przepływie wody (fot. 6a) oraz założeń, w których posadzka przechodzi niepostrzeżenie w taflę wody. Bez wątpienia pierwowzorem rozwiązań inżynierskich są naturalne formacje przyrodnicze progów wodnych, wodospadów i jezior górskich (np. Wodospad Tat Kuang Si w Luang Pabang w Laosie, Diabelski Basen na terenie Wodospadów Wiktorii na rzece Zambezi na pograniczu Zimbabwe i Zambii czy kalcytowe baseny wody termalnej w Pamukkale w Turcji, fot. 1a, b, c). Za oczywiste inspiracje, zwłaszcza w rozwiązaniach piętrowych, kaskadowych, można również przyjąć budowane przez człowieka gospodarcze systemy hydrotechniczne, w szczególności wykazujące ogromne podobieństwo kultury upraw ryżowych. Uważa się, że współczesna koncepcja basenu typu infinity pochodzi z Francji. Za jeden z pierwszych przy- kładów wykorzystania efektu znikającej krawędzi uznaje się fontannę Walka Zwierząt projektu Jacques’a Houzeau (Combat d’animaux, Wersal, początek XVII wieku). Ze względu na stosunkowo nowy charakter takich rozwiązań w dziedzinie inżynierii basenowej nie ugruntowała się jeszcze w nomenklaturze naukowej ich właściwa, jednolita nazwa. Jak dotąd ich małe upowszechnienie na terenie kraju spowodowało brak pełnego polskiego odpowiednika dla infinity pools. Na potrzeby niniejszej
publikacji przyjęto określenie „basen typu infinity”, wymiennie z określeniem „basen z ukrytą krawędzią”.

CZYTAJ WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 14

 


 

TEKST: SABINA KUC

FOTO: ARCHIWUM AUTORA