Bezpieczne pływanie

To duże wyzwanie

W ostatnich latach można zaobserwować wzrost ilości wypadków, jakim ulegają w obiektach pływalni uczestnicy grup zorganizowanych dzieci i młodzieży.

W pierwszym półroczu 2012 roku wystąpił już jeden wypadek śmiertelny, kilkakrotnie w obiektach pływalni były prowadzone czynności reanimacyjne, kilkadziesiąt razy w udzielanie pomocy były zaangażowane specjalistyczne zespoły wyjazdowe pogotowia ratunkowego i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wypadki tego rodzaju mogą rodzić odpowiedzialność karną i odszkodowawczą po stronie zarządzających wyznaczonym obszarem wodnym, jakim jest pływalnia. Należy przy tym pamiętać, że odpowiedzialność karna występuje już przez sam fakt niedopełnienia obowiązków zapewnienia bezpieczeństwa (nie musi dojść do wypadku, a jedynie do narażenia osób) i dotyczy personalnie osób odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie. Zaostrzenie odpowiedzialności karnej może wystąpić, kiedy zostaje narażone życie lub zdrowie wielu osób, co w sytuacji pływalni jest właściwie normą. Odpowiedzialność cywilna (za szkody na osobie lub mieniu) obejmuje osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które prowadzą działalność w zakresie sportu lub rekreacji, i dotyczy najczęściej odszkodowania i zadośćuczynienia za skutki wyrządzonej szkody. Odpowiedzialność karna i cywilna rozkłada się na zarządzających wyznaczonym obszarem wodnym i na organizatora pobytu grupy zorganizowanej dzieci i młodzieży. W interesie zarządzającego pływalnią jest więc takie unormowanie korzystania z obiektu przez grupy zorganizowane dzieci i młodzieży, żeby zminimalizować niebezpieczeństwo wypadku i związaną z tym własną odpowiedzialność…WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 12

 


TEKST: JAROSŁAW JERZY RYPNIEWSKI