Budowa i renowacja basenów z uwzględnieniem kosztów inwestycji

Jaką technologię wybrać?
Możliwości techniczne budowy i renowacji basenów z uwzględnieniem kosztów realizacji inwestycji.

Obecnie jest dostępnych kilka rozwiązań technicznych w zakresie budowy i remontu niecek basenowych. Do tych możliwości należą:1. Technologia stali nierdzewnej spawanej – bez dodatkowych powłok.
2. Technologia stali nierdzewnej spawanej z okładzinami porcelanowymi.
3. Technologia stali nierdzewnej spawanej z powłokami PVC.
4. Technologia mechanicznie łączonych paneli ze stali nierdzewnej pokrytych powłokami PVC.
5. Technologia klasyczna z okładzinami porcelanowymi.
6. Technologia wykładzin ze zgrzewanej folii PVC.
7. Technologia stali ocynkowanej z powłokami PVC.
8. Technologia natryskiwanych membran elastomerowych – bez połączeń.

Zastosowanie wybranej technologii pociąga za sobą określone koszty realizacji. Na podstawie wieloletnich doświadczeń firmy możemy stwierdzić, że wykonanie basenu w technologii spawanej stali nierdzewnej jest rozwiązaniem najdroższym. Do celów dalszej analizy dla tej technologii przyjęto indeks kosztowy równy 100. Dla przykładu, koszt wykonania basenu o wymiarach 25 × 12,5 m wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi wynosi około 1 300 000 zł netto, czyli indeks kosztowy 100 = 1 300 000 zł netto.

1. Technologia stali nierdzewnej spawanej – bez dodatkowych powłok o indeksie kosztowym równym 100 punktów.

Ten rodzaj wykończenia jest niewątpliwie najlepszym rozwiązaniem w naszych warunkach klimatycznych dla basenów zewnętrznych. Daje nieograniczone możliwości zarówno w trakcie modernizacji, jak i budowy nowych obiektów (fot. 1, 2).
http://www.esm-pirna.de/

2. Technologia mieszana – stal nierdzewna spawana użyta do wykonania ścian i rynny przelewowej w połączeniu z okładzinami porcelanowymi zastosowanymi na dnie basenu.
Rozwiązanie to pozwala na ograniczenie kosztów inwestycji o około 25% w stosunku do basenu wykonanego w całości ze stali nierdzewnej. Daje to tej technologii indeks kosztowy równy 75 punktom. Opcja ta jest również bardziej estetyczna w szczególności w przypadku basenów krytych. Wykonanie takiej niecki z odpowiednio dobraną kolorystyką wykładzin nadaje przyjemny odcień wodzie basenowej i umożliwia wprowadzenie różnego rodzaju efektów wizualnych. Przykład zrealizowanej inwestycji w tej technologii obrazuje fot. 3.3. Technologia mieszana – spawana stal nierdzewna użyta do wykonania ścian i rynny przelewowej w połączeniu z powłokami PVC na dnie basenu.
W tym przypadku, podobnie jak w poprzednim, istnieje możliwość uzyskania lepszych walorów estetycznych przy jednoczesnej możliwości dodatkowego obniżenia kosztów. Według doświadczeń firmy indeks kosztowy dla tego rozwiązania wynosi 70 punktów, co sprawia, że rozwiązanie jest o 30% tańsze niż baseny wykonane w całości ze stali nierdzewnej. W Polsce, a także w innych krajach, rozwiązanie to funkcjonuje od wielu lat bezawaryjnie
(fot. 4). http://www.esm-pirna.de/
4. Technologia mechanicznie łączonych paneli ściennych ze stali nierdzewnej pokrytych na gorąco powłokami PVC w połączeniu z powłokami PVC lub porcelaną na dnie basenu, np. Pools International.
Pewną modyfikacją poprzedniego rozwiązania jest system Proteus, który polega na wykonaniu konstrukcji ze stali nierdzewnej pokrytej na gorąco od strony niecki folią PVC, a od strony podbasenia folią polietylenową. W tym rozwiązaniu ściany i rynny przelewowe nie są spawane lecz mechanicznie łączone, natomiast dno (tak jak w poprzedniej technologii) może być wykończone folią lub porcelaną basenową. Technologia ta także ma indeks cenowy na niższym poziomie. W zależności od wykończenia dna kształtuje się on na poziomie od 50 do 70 punktów. Takie konstrukcje są szczególnie przydatne w pracach polegających na renowacji starych basenów ze względu na łatwość ich instalacji na starą i uszkodzoną nieckę (fot. 5, 6). Istnieje kilka rozwiązań systemowych w zakresie tej technologii dedykowanych do realizacji w zakresie modernizacji starych basenów (fot. 7). System Proteus również daje nieograniczone możliwości aranżacji basenów i obejść (fot. 8).
http://www.proteuspools.com/
5. Technologia klasyczna z okładzinami porcelanowymi.
Jest to technologia najbardziej znana i rozpowszechniona, dająca nieskończenie wiele możliwości wykończenia ze względu na wytrzymałość materiału. Jak pokazuje doświadczenie, najbardziej trwałym rozwiązaniem jest zastosowanie okładzin porcelanowych (a nie kamionkowych). Wykonanie niecki pokrytej w całości porcelanowymi okładzinami ma indeks cenowy na poziomie 60 punktów (fot. 9).
www.serapool.pl6. Technologia wykładzin ze zgrzewanej folii PVC.
Rozwiązanie to jest znane i stosowane w Polsce już od wielu lat. Indeks kosztowy wykonania basenu w tym przypadku wynosi 45 punktów. Ta technologia wymaga starannej eksploatacji i pielęgnacji wykładzin PVC. Znane są przypadki, gdzie właściwa pielęgnacja basenu (w szczególności zewnętrznego) w okresie zimowym sprawia, że baseny są eksploatowane bezproblemowo nawet przez kilkanaście lat (fot. 10).
7. Technologia stali ocynkowanej z powłokami PVC.
Jest to jedna z tańszych technologii stosowana dla basenów zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Indeks cenowy wynosi tutaj 40 punktów. Elementy stalowe mogą być tylko ocynkowane lub dodatkowo pokryte z obu stron foliami zabezpieczającymi z tworzyw sztucznych. Warstwę wykończeniową stanowi folia basenowa PVC. Liderem w zakresie produkcji i montażu takich basenów jest włoski producent, marka iBlue (fot. 11).
http://www.ibluepiscine.it/8. Technologia natryskiwanych membran elastomerowych.
Mimo że jest to rozwiązanie najnowsze na polskim rynku, jest jednocześnie najtańsze, a jego indeks cenowy wynosi od 35 do 40 punktów. Zastosowanie w tej technologii elastomeru natryskiwanego na gorąco pod wysokim ciśnieniem pozwala na uzyskanie szczelnej powłoki bez jakichkolwiek połączeń. Technologia wykończenia niecek basenów może mieć szereg zastosowań, jak np.:

  • renowacja starych i nieszczelnych basenów poprzez nałożenie warstwy elastomeru nawet na istniejące okładziny ceramiczne (fot. 12),
  • natrysk bezpośrednio na nową konstrukcję betonową,
  • natrysk elastomeru jako warstwa izolacyjna pod okładziny porcelanowe – takie rozwiązania są stosowane w innych krajach zachodnioeuropejskich i dają 100-procentową gwarancję szczelności niecki basenu nawet przy pojawieniu się na jej konstrukcji pęknięć.
Elastomery stosowane w basenach mają bardzo wysokie parametry techniczne i kilkakrotnie przewyższają wytrzymałością mechaniczną folię basenową PVC. Wykładziny te cechują się bardzo dużym wydłużeniem w próbie rozciągania. Poziom wydłużenia wynosi standardowo 350%. Dostępne są również wykładziny o możliwym wydłużeniu do 600%. Basen uszczelniony w tej technologii jest odporny na uszkodzenia mechaniczne i nie występuje ryzyko uszkodzenia połączeń zgrzewanych, jak to może mieć miejsce w przypadku PVC.Technologia ta stanowi kolejny etap w rozwoju wysoko wytrzymałościowych okładzin basenowych. Istnieje możliwość uzyskania dowolnej kolorystyki i nanoszenia motywów zgodnie z oczekiwaniami inwestora (fot. 13, 14). Należy jednak pamiętać o konieczności stosowania rozwiązań systemowych oferowanych przez producenta materiałów. Technologia jest szybka w aplikacji. Przykładem może być basen, którego powierzchnia ścian i dna wynosi około 570 m2 – w tym przypadku aplikacja elastomeru wymagała jednego dnia, a razem z pracami przygotowawczymi i wykończeniowymi – trzech dni. Innym przykładem wykorzystującym tę technologię są wodne place zabaw i baseniki zewnętrzne dla najmłodszych, których zimowanie może sprawić dużo problemów w przypadku zastosowania innych technologii.

 

MAGAZYN „PŁYWALNIE I BASENY” NR 14

 


 

TEKST: WŁADYSŁAW SOBIECH, FIRMA TRANSCOM KATOWICE
FOTO: FIRMA TRANSCOM KATOWICE