Reklama

Oszczędności na etapie budowy basenu

Rozsądny wybór

Inwestorzy i wykonawcy przed przystąpieniem do prac zwykle stoją przed zadaniem wykonania obiektu w jak najniższej cenie. Ale czy rzeczywiście oszczędności na etapie wykonawstwa nie spowodują w przyszłości wyższych kosztów?

Uzyskane oszczędności na etapie budowy, w trakcie użytkowania obiektu mogą spędzać sen z powiek zarządcom, którzy będą musieli inwestować środki w kolejne naprawy. Zapewne każdy z nas zna pływalnie, które po niedługim okresie użytkowania wymagały poprawek np. ze względu na pękające czy odpadające elementy ceramiczne.Liczy się jakość
Jednym z głównych czynników wpływających na trwałość wykończenia obiektów jest jakość materiałów. W przypadku ceramiki basenowej warto dowiedzieć się od producenta, z jakiego rodzaju ceramiki produkuje swoje wyroby. Najpopularniejszymi materiałami są fajans, kamionka, porcelit i porcelana. Do użytku w obiektach basenowych nadają się jedynie trzy ostatnie, jednak i kamionkowe elementy mogą cechować się chłonnością wodą powyżej 3%, co w wilgotnym otoczeniu może być zgubne. Najbardziej trwała w mokrym środowisku jest porcelana, która cechuje się niemal zerową nasiąkliwością i najwyższą twardością. Najnowszym odkryciem jest porcelit (lub półporcelana) dosyć często mylony z porcelaną. Porcelit stanowi alternatywę pomiędzy kamionką i porcelaną i jest bardziej trwałym rozwiązaniem niż kamionka, ale jednak nie tak dobrym jak porcelana. Warto pamiętać, że im niższa chłonność wodą, tym wyższy poziom higieny ze względu na niższą porowatość powierzchni, w którą wżera się brud. Aspekt ten jest szalenie istotny w przypadku basenów zewnętrznych, gdzie chłonność wodą (a nie jedynie mrozoodporność) powinna stanowić główny czynnik wyboru ceramiki.

Zastosowane rozwiązania
Kolejnym ważnym czynnikiem są zastosowane rozwiązania. Jednym z najmniej trwałych elementów w wykończeniu basenów (niezależnie od użytych materiałów, choć oczywiście nie pozostaje to bez znaczenia) jest konstrukcja rynny przelewowej wykona- na z profili PVC do podtrzymania kratki w rynnie przelewowej. Rozwiązaniem pozwalającym uniknąć stosowania profili PVC są monolityczne kształtki profilowane. Rozwiązanie, które nie wymaga użycia listwy do montażu kratek rynny przelewowej, jest szczególnie korzystne w przypadku basenów zewnętrznych. W tradycyjnym systemie polskie warunki atmosferyczne (zwłaszcza mróz) często prowadzą do odspojenia listwy od płytki. Do takich uszkodzeń dochodzi również w wyniku intensywnej eksploatacji obiektu i podnoszenia kratek, żeby umyć rynnę przelewową. Wykonując rynnę z użyciem profilowanych elementów, można zapomnieć o tym problemie – cały system jest wykonany jako monolit z odpornej na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne porcelany. Kolejnym atutem płytek systemowych SeraPool jest ich wyprofilowanie. Kształt płytki pozwala uniknąć czasochłonnego i trudnego w wykonaniu spadku korony basenu w kierunku niecki. Kafle można układać bezpośrednio na poziomą koronę, ponieważ same kształtki są wykonane z odpowiednim spadkiem. Co więcej, zmniejszenie liczby użytych elementów (tj. jednej wielkogabarytowej kształtki zamiast pochwytów + płytek antypoślizgowych + profilu PVC do osadzenia kratki) zwiększa poziom higieny dzięki mniejszej ilości łączeń i fug. Pozwala to zaoszczędzić czas i materiały budowlane.

MAGAZYN „PŁYWALNIE I BASENY” NR 14

 


TEKST: FIRMA SERAPOOL
FOTO: FIRMA SERAPOOL