Centrale basenowe

Komfort i bezpieczeństwo

Modułowe centrale klimatyzacyjne MCKB marki Klimor są przeznaczone do wentylacji pomieszczeń charakteryzujących się dużym stopniem zawilgocenia powietrza, czyli takiego, jakie występuje w halach basenowych.

Instalacja wentylacyjna ma za zadanie zapewnienie komfortowych parametrów powietrza w hali basenowej, czyli odpowiednio podgrzać i osuszyć powietrze. O ile nagrzewanie jest dość proste, to osuszanie jest już procesem bardziej skomplikowanym. Osuszanie powietrza w pomieszczeniach basenowych odbywa się na zasadzie doprowadzenia określonej ilości świeżego powietrza lub na pozbawieniu wilgoci powietrza recyrkulacyjnego, które jest w stanie zasymilować występujące zyski wilgoci. Zestawy central basenowych realizują kilka rodzajów trybów pracy osuszania i wentylowania, uzależnionych od parametrów powietrza zewnętrznego, powietrza wewnętrznego, pór roku i czasu dobowego. Do podstawowych trybów pracy należy:

 • ogrzewanie powietrza recyrkulacyjnego,
 • osuszanie powietrza w okresie zimowym,
 • osuszanie powietrza w okresie przejściowym,
 • osuszanie powietrza w okresie letnim.

Rys. 1. Osuszanie powietrza w okresie zimowym

Jako przykład podano osuszanie powietrza w okresie zimowym (rys. 1). W tym trybie pracy powietrze podlega częściowej recyrkulacji i miesza się w komorze recyrkulacji z powietrzem świeżym. Pozostała część powietrza wyciąganego z hali basenowej oddaje ciepło do powietrza świeżego na rekuperatorze i jest wywiewana na zewnątrz. Proporcje strumieni powietrza świeżego i recyrkulacyjnego są uzależnione od wilgotności powietrza w hali. Zimą, gdy wilgotność bezwzględna powietrza świeżego jest dużo mniejsza niż powietrza w hali, wielkość strumienia może być niewielka i znacząco wpływać na wilgotność wymieszanych strumieni powietrza. Z reguły o ilości świeżego powietrza decyduje kryterium sanitarne minimalnej ilości powietrza na osobę. Regulując ilość świeżego powietrza w mieszaninie, otrzymuje się wymagane parametry wilgotności powietrza nawiewanego. Wymaganą temperaturę powietrza nawiewanego uzyskuje się poprzez jego podgrzanie na nagrzewnicy. W czasie tych procesów pracują oba wentylatory, na wyższym lub niższym biegu, w zależności od warunków panujących w hali basenowej.Na rysunku 2 przedstawiono przykładową aplikację wytycznych automatyki dla pracy zestawu basenowego z wymiennikiem krzyżowym. Układ automatyki zamontowany w zestawie ma za zadanie utrzymanie stałej temperatury w hali basenowej z uwzględnieniem właściwej wilgotności względnej powietrza wyciąganego. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego odbywa się przez regulator programowalny, który steruje stopniem odzysku ciepła na wymienniku krzyżowym, stopniem recyrkulacji powietrza wyciąganego i dogrzewaniem powietrza na nagrzewnicy wodnej. Stopień recyrkulacji powietrza zależy od wilgotności powietrza wyciąganego, a maksymalna ilość powietrza obiegowego jest związana z kryterium minimalnej ilości powietrza świeżego oraz stopnia intensywności użytkowania basenu, czyli od wielkości zysków wilgoci. Gdy mamy do czynienia ze spadkiem wilgotności powietrza w hali basenowej, wzrasta udział powietrza obiegowego. Dla osuszenia powietrza zwiększa się udział powietrza świeżego. Dla warunków pracy nocnej udział recyrkulacji wynosi 100%.

Zalety central basenowych Klimor:

 • precyzyjna regulacja parametrów powietrza,
 • wysoki poziom sprawności cieplnej i energetycznej,
 • niska emisja hałasu,
 • niezawodność pracy,
 • trwałość i odporność na korozję,
 • wysoka jakość technologii wykonania,
 • wysoka jakość użytych materiałów, gwarantująca długoletnią i bezawaryjną eksploatację.

 


TEKST: DARIUSZ STEFANOWSKI
FOTO: ARCHIWUM FIRMY KLIMOR