Centrum Rekreacji Wodnej w Elblągu

Przez wiele lat Elbląg posiadał jedno z największych kąpielisk naturalnych w Europie, o powierzchni lustra wody wynoszącej 34 000 m2. Kąpielisko powstało w 1934 r. w pobliżu rzeki Kumieli. Niestety czasy świetności tego olbrzymiego basenu można dzisiaj podziwiać wyłącznie na starych pocztówkach. W 2007 r. zapadła decyzja administracyjna, aby w okolicy kąpieliska miejskiego powstał nowoczesny kompleks basenowy

Ogłoszenie konkursu

Historia powstawania nowego obiektu jest krótka, ale bardzo dynamiczna. Po zmianie Prezydenta Miasta w wyniku referendum, nowy Prezydent podjął decyzję o rezygnacji z planowanej wcześniej budowy stadionu piłkarskiego za kwotę 47 mln zł oraz zwrócił Marszałkowi Województwa przyznaną dotację w wysokości 17,5 mln zł. Jednocześnie zdecydował o tym, aby stanąć do konkursu w ramach programu regionalnego „Narodowa Strategia Spójności” i ponownie wywalczyć zwróconą dotację, ale na nową, oczekiwaną społecznie inwestycję – kompleks basenów. Do nowego konkursu ogłoszonego przez Marszałka oprócz Elbląga stanęło jeszcze pięć miast, tj.: Olsztyn, Morąg, Iława, Lidzbark Warmiński i Lidzbark Welski.

Z uwagi na nadzwyczajną sytuację związaną z bardzo krótkim terminem przygotowania koncepcji oraz złożenia wniosku o dotację unijną, władze miasta zastosowały nadzwyczajny tryb proceduralny i zwróciły się do pracowni projektowej „Euro-Projekt Grzegorz Latecki” z prośbą o wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz koncepcji architektonicznej dla planowanego Centrum Rekreacji Wodnej. Tworząc program funkcjonalny i koncepcję, pracownia musiała zmierzyć się z kryteriami konkursu określonymi przez Marszałka, oczekiwaniami społecznymi i władz miasta.

Praca nad projektem

Elbląg jest miastem liczący obecnie 126 tys. mieszkańców, które posiada tylko dwa 25-metrowe baseny. Jeden z tych obiektów jest obiektem wojskowym, niedostępnym dla ludności cywilnej, a drugi jest już 40-letnim obiektem naznaczonym zębem czasu. Od wielu lat trwała w mieście dyskusja o potrzebie budowy basenu oraz prowadzone były nieskuteczne starania władz dotyczące budowy aquaparku. Pomimo wybrania doskonałej lokalizacji, przez wiele lat nie udało się znaleźć operatora gotowego do zrealizowania tak oczekiwanej inwestycji. Przystępując do realizacji projektu, należało mieć na uwadze fakt, że warunki brzegowe wyznaczone w konkursie oraz możliwości finansowe budżetu miasta uniemożliwiają zaprojektowanie oczekiwanego społecznie aquaparku, jak również definiują skalę obiektu, wprowadzając wiele ograniczeń w zakresie możliwych funkcji i wyposażenia (np. nie było możliwe zaprojektowanie zjeżdżalni).

Prace projektowe realizowane były przez zespół doświadczonych architektów i inżynierów, którzy jednak nigdy nie projektowali basenu. Aby wzmocnić zespół, do współpracy zaproszono bardzo doświadczonych inżynierów w dwóch kluczowych branżach, tj. technologii uzdatniania wody basenowej i wentylacji mechanicznej. Cały zespół pracował pod ogromną presją czasu z wielkim zapałem i zaangażowaniem. Na początku przyjęto kilka kluczowych założeń w zakresie rozwiązań technicznych, funkcjonalnych i ekonomicznych, które stanowiły drogowskaz przy tworzeniu projektu. Z perspektywy czasu widać, że założenia te okazały się prawidłowe. Opracowana przez pracownię koncepcja wraz z programem funkcjonalno-użytkowym zostały ocenione najwyżej ze wszystkich 6 projektów złożonych przez uczestników konkursu, jak również najwyżej w historii projektów realizowanych przez Elbląg. Rozstrzygając konkurs, Marszałek Województwa przyznał na projekt kompleksu basenowego dotację w wysokości 65% wartości inwestycji, tj. 16,3 mln zł.

 

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 18

 

Tekst | Grzegorz Latecki
Wizualizacje | Archiwum Autora