Reklama

Ekologiczne rozwiązania w Wodnym Parku Tychy

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. (RCGW S.A.) od 2006 roku jest producentem energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych. Biogaz powstaje w tyskiej oczyszczalni ścieków w procesie fermentacji osadów ściekowych i przemysłowych odpadów biodegradowalnych. Dwie bioelektrociepłownie RCGW S.A. – w oczyszczalni i Wodnym Parku Tychy – są połączone sześciokilometrowym rurociągiem i zapewniają energię elektryczną i cieplną obu obiektom.

Szanujemy środowisko

W oczyszczalni powstała jedyna w Polsce instalacja uszlachetniania biogazu ściekiem oczyszczonym, wykonana na podstawie nowatorskiego projektu inwestora, spółki RCGW S.A. Uszlachetniony biogaz (tzw. biometan) jest wtłaczany do specjalnego rurociągu, łączącego oczyszczalnię z tyskim parkiem wodnym.

Już na etapie projektowania Wodnego Parku Tychy jednym z naszych wymogów były nowoczesne i ekologiczne rozwiązania technologiczne. Biorąc pod uwagę ilość biogazu powstającego w tyskiej oczyszczalni postanowiliśmy wykorzystać go do zasilenia parku wodnego w prąd i ciepło. Wybudowaliśmy absolutnie unikalny w skali kraju, nowatorski gazociąg, który wymagał przetarcia szlaków w zakresie procedur administracyjnych. Dzięki temu Wodny Park Tychy jest samowystarczalny, a nadwyżki energetyczne trafi ają do sieci energetycznej, w ostateczności zasilając domy, bloki i inne obiekty na terenie regionu. W ten sposób generujemy także dodatkowe przychody dla naszego obiektu – mówi Zbigniew Gieleciak, prezes Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno- -Ściekowej S.A.

Ekologia przede wszystkim

Dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii w elektrociepłowniach biogazowych w tyskiej oczyszczalni ścieków i w Wodnym Parku Tychy, tylko od maja do grudnia 2018 r. udało się wyprodukować 20 500 MWh energii elektrycznej i cieplnej, co sprawiło, że oba obiekty są samowystarczalne energetycznie, co jest ewenementem w skali nie tylko europejskiej.

Zastosowane rozwiązania znacząco przyczyniają się do poprawy jakości powietrza w Tychach i okolicach. Uniknięta emisja dwutlenku węgla, dzięki zastosowaniu odnawialnych źródeł energii, od maja do grudnia 2018 r. wyniosła blisko 8355 ton. Do powietrza, którym oddychamy nie przedostały się też pyły i inne zanieczyszczenia powstające w trakcie spalania węgla.

Wysokowydajna produkcja biogazu pozwoliła na osiągnięcie bardzo dobrych wskaźników efektywności energetycznej. Produkowana przez nas nadwyżka energii elektrycznej została sprzedana do sieci Tauronu i od maja do grudnia 2018 r. wyniosła 2200 MWh. To więcej niż zapotrzebowanie w tym czasie na energię elektryczną tyskich trolejbusów – dodaje Zbigniew Gieleciak.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 31

 

TEKST | Michał Pawlak

FOTO | Archiwum Wodny Park Tychy